KredEx pani õla alla Elcogeni uue tehase ehitamisel

03.06.2024

Vesinikutehnoloogiaettevõte Elcogen rajab KredExi laenukäenduse toel Tallinna külje all asuvasse Loovälja Tehnoparki tehase, mis suurendab märkimisväärselt ettevõtte senist tootmisvõimsust.

Изображение
Foto: Elcogen
Foto: Elcogen

Elcogen on 2001. aastal Enn Õunpuu poolt asutatud vesinikutehnoloogia ettevõte, mis arendab ja toodab maailma tõhusaimat kütuseelemendi- (SOFC) ja elektrolüüsi (SOEC) tehnoloogiat, mida kasutatakse olme-, äri- ja tööstusrakendustes.  

„Oleme üle kahekümne aasta arendanud sisulisest nullist välja meile kuuluva tehnoloogia, mis võimaldab energiat muundada efektiivselt ja kas vähese heitmega või täiesti heitmevabalt. Meie tehnoloogiaga on võimalik muundada primaarkütuseid sekundaarenergiaks, eelkõige elektriks või siis vastupidi elektrit kasutada läbi elektrolüüsi vesiniku tootmiseks,“ ütles ettevõtte tegevjuht Enn Õunpuu.   

Elcogenil on kliente 25 erinevas riigis. „Tuntumatest klientidest võiks välja tuua meie viimased strateegilised investorid HD Hyundai ja Baker Hughes. Nende mõlema ettevõtte puhul on selge suund liikuda fossiilsetest kütustest eemale ja otsida uusi ärimudeleid. Baker Hughes on üks kolmest suurest vaalast, kelle peal seisab kogu maailma nafta- ja gaasitööstus. Nad otsivad uusi ärimudeleid ja investeerivad päris palju ka vesinikutootmisesse,“ sõnas Õunpuu. 

„HD Hyundai kontsern on maailma suurim laevaehitaja ja nende esmane huvi on kasutada meie tooteid põhiliselt Aasia turul hajutatult statsionaarsetes elektritootmise seadmetes, aga hilisemas faasis sama tehnoloogia baasil liikuda edasi kas siis laevaehitusse, kus merenduse heitmete vähendamine on üks väga oluline teema,“ ütles Õunpuu. 

Suurte strateegiliste investorite lisandumine andis uue tehase ehitamisele hoogu. „Esialgu plaanisime oma uue tehase ehituse lahendada nii, et me otsime endale kinnisvaraarenduspartneri, kes selle valmis ehitab ja meile välja üürib. Tehes natukene arvutusi, tuli välja, et meil on mõttekam endale ise tehas ehitada. Ja loomulikult siis me pidime kasutama ikkagi ka välist finantseerimist, et mitte kasutada ära kogu omakapitali, mida me põhiliselt tahame kasutada tehnoloogia arendamiseks ja tootmise skaleerimiseks.“  

„Meie väikeste tootmismahtude tõttu ei ole see lihtne, ka meie käibenumbrid ei ole veel nii suured ning pangad selliseid ettevõtteid hea meelega ei finantseeri. Aga kuna meie omakapitaliseeritus on nii hea just tänu viimaste strateegiliste partnerite sissetulekule, siis tänu sellele olid pangad nõus finantseerima ka ilma KredExi toeta, aga ilma KredExi käenduseta ei olnud pangad valmis meile sobivas mahus kaasa tulema ja soovitud pangalaenu mahu aitas saavutada KredExi laenukäendus.,“ võttis Õunpuu kokku.  

Uus tehas peaks Elcogeni käivet märkimisväärselt kasvatama. „Eelmise aasta käive oli meil üle seitsme miljoni ja see on peaaegu ka absoluutne maksimum, mida praegusest tehasest välja pigistada. Uuest tehasest esimese faasi täismahu juures võiks olla see käive kusagil 30-35  miljonit eurot,“ kommenteeris Õunpuu tulevikuväljavaateid.  

Foto: Elcogen

Foto: Elcogen

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ettevõtete käenduste ja laenude osakonna juhi Kaarel Ausi sõnul on neil alati rõõm aidata innovaatiliste Eesti ettevõtjate maailmavallutusplaanidele kaasa aidata. „Elcogen on hea näide teadmusmahukast ettevõttest, mis on strateegiliste partnerite toel aktiivselt tegelenud oma ettevõtte ja tehnoloogia arendamisega. Me olemegi oma käenduse mahtu suurendanud selleks, et toetada ka selliseid suuremahulisi uusi investeeringuid ja Elcogen on hea näide sellest, kus meie suurem käendus tegi võimalikuks, et projekt sellises mahus ka finantseerijate toetuse sai.“ 

KredEx pakub ettevõtetele kiiremaks arenguks ja välisturgudele turvaliseks laienemiseks laene, riskikapitali, krediidikindlustust ja riigi garantiiga tagatisi. Loe võimalustest lähemalt siit.