Ettevõtjate ja pankurite ümarlaud Euroopa Komisjoni algatusel

12.07.2001

Ümarlaua koosolek tuli Euroopa Komisjoni kutsel Tallinnas kokku 18. - 19. juunil. KredEx oli kutsutud kui üks olulisemaid ettevõtluse rahastamise toetajaid.

Ümarlaual selgus, et Eesti väikeettevõtluse rahastamismured on Euroopa omadele üsna sarnased. Euroopa Komisjoni Ettevõtluse peadirektoraadi Kapitalile Ligipääsu divisjoni juhataja (Head of Division Access to finance of Enterprise Directorate-General) Albrecht Mulfinger tõi Euroopa nõrkade kohtadena esile väikelaenude halva kättesaadavuse ning varases staadiumis ettevõtete või projektide puuduliku finantseerimise. Nn varase staadiumi kapitali (early stage capital) on Euroopas pea viis korda vähem kui Ameerika Ühendriikides. See on tõsine takistus nii uute ettevõtete tekkele kui ka innovaatiliste toodete turuletoomisele.   KredExi juhataja Maive Rute tutvustas sihtasutuse pakutavaid garantiitooteid alustavatele ja laienemisjärgus olevatele firmadele. Väike- ja keskettevõtete laenude garanteerimise alustamisest veebruaris kuni juuni lõpuni on KredEx sõlmitud garantiilepinguid ca 25 mln krooni väärtuses. Järjest enam pankade laenutöötajaid tutvub ja asub kasutama KredExi garantiivõimalusi ning sedamööda avarduvad ka ettevõtjate laenusaamislootused. Läbirääkimiste järgus on uued garantiitooted liisingtehingutele. KredEx on valmis võtma garantiikohustusi mitmesaja miljoni krooni ulatuses. Pea kolmandik seni heakskiitu leidnud garantiitaotlustest on olnud uued ettevõtmised ning ülejäänud olemasolevate ettevõtete laiendamised.   Ümarlaual osalejad avaldasid arvamust, et lisaks KredExi poolt praegu pakutavale on Eesti ettevõtjatele kindlasti vaja ka riigipoolset toetust seed ja venture capitali näol