MKM: Riiklik kindlustusselts aitab maandada ekspordiriske

29.10.2009

Valitsus andis neljapäeval majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile volituse asutada riigi osalusega aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus, mis aitab tagatiste pakkumisega ettevõtetel maandada ekspordiga seonduvaid riske ja annab võimaluse siseneda uutele turgudele.

Partsi sõnul nõuab praegune olukord riigi sekkumist. Hetkel turg ei toimi ja Eesti ettevõtete ekspordikindlustus on nõrk. „Eesti majanduse elavdamiseks on hädavajalik ekspordi suurendamine. Uuring näitas, et senine kindlustusturg ei vasta eksportivate ettevõtete vajadustele ja nõudlus uue riikliku kindlustusseltsi järele on olemas,“ ütles Parts. Globaalne finantskriis vähendas Partsi sõnul oluliselt Eesti eksportijate võimalusi maandada krediidiriske, kuna seni Eestis tegutsenud rahvusvahelised kindlustusseltsid tõmbasid tegevusmahtusid oluliselt kokku ning hinnatase tõusis. „Uus krediidikindlustusselts on otseselt siinsete ettevõtete teenindamisele suunatud kindlustusandja, mis aitab tekkinud lünka täita,“ lisas ta. Praegu pakub ettevõtetele riiklikke ekspordigarantiisid sihtasutus KredEx. Tulenevalt Euroopa Liidu kehtivatest riigiabi reeglitest saab KredEx momendil garanteerida eksporttehinguid peamiselt vaid kolmandatesse riikidesse, mis asuvad väljaspool EL-i ja OECD riike. Uus selts saab pakkuda ekspordikindlustust ka EL-i ja OECD riikide suunal. Olemasolev ekspordigarantiide süsteem küll toimib, kuid ei täida eesmärki, kuna tehingute mahud on liigselt piiratud ja üksikute suurte riskide realiseerumine võib kaasa tuua garantiide pakkumise lõpetamise. Lisaks puudub võimalus operatiivselt reageerida turunõudluse muutustele, näiteks pakkuda garantiisid EL-i riikides. KredEx Krediidikindlustuse aktsiatest kuulub kaks kolmandikku riigile ning kolmandik KredExile. Vajalikust aktsiakapitalist tuleb 200 miljonit krooni MKM-ist ja 100 miljonit krooni KredExilt. Lisaks suurendatakse riiklike tagatiste reserve 200 miljoni krooniga Euroopa Regionaalarengu fondist. Ekspordi riikliku tagamise seadusest (Riigikogus vastuvõtmisel) tulenevad muudatused, loodava seltsi suurendatud omakapital ning täiendava edasikindlustusandja deposiidi loomine võimaldavad sätestada eksporditagatiste piirmääraks kolm miljardit krooni senise ühe miljardi asemel. Sellega avarduvad võimalused ekspordi riiklikul tagamisel eeskätt suuremahulistele ning pika krediidiperioodiga tehingutele. Kuni krediidikindlustusseltsile tegevusloa saamiseni väljastab tagatisi KredEx, seejärel suunatakse kogu ekspordialane tegevus krediidikindlustusseltsi. 

MKM pressiteade,
29.10.2009