Vormid

Toetuse taotlused

  • taotluse esitamisel KredExi e-teenuste keskkonnas sisalduvad taotlemiseks vajalikud vormid keskkonnas veebivormidena, vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus;
  • taotlus pdf, esitamiseks e-posti teel, vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus;
  • taotlus Word, esitamiseks paberkandjal posti teel.

Toetuse väljamaksmine

Ehitamisega seotud tegevuste korral esitada:

Soetamise korral esitada:

Muud vormid

Toetuse kasutamise aruanded