Vormid

Toetuse taotlused

  • taotluse esitamisel KredExi e-teenuste keskkonnas sisalduvad taotlemiseks vajalikud vormid keskkonnas veebivormidena, vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus;
  • taotlus (.pdf), esitamiseks e-posti teel, vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus;
  • taotlus (.docx), esitamiseks paberkandjal posti teel.


Toetuse väljamaksmine

Ehitamisega seotud tegevuste korral esitada:


Soetamise korral esitada:


Muud vormid


Toetuse kasutamise aruanded