Webinar Toiduliidu liikmetele

15.03.2024

11. märtsil korraldas KredEx Krediidikindlustus Toiduliidu liikmetele webinari, kus räägiti põhjalikumalt krediidikindlustuse poolt pakutavatest krediidikindlustuslahendustest, mis läbi klientide makseriskide maandamise, aitavad ettevõtjatel julgemalt uutele turgudele liikuda ning ettevõtte müügimahtu kasvatada.

Pilt
Foto: Renee Altrov
Foto: Renee Altrov

Kohtumise käigus vaadati tagasi ka eelmisse aastasse, sh 2023 aasta kaupade eksporti puudutavale statistikale, mis Statistikaameti andmete kohaselt langes eelmisel aastal üle 16%. Eesti ettevõtete tulemustele avaldasid mh negatiivset mõju majandusraskused meie peamistel eksporditurgudel Soomes ja Rootsis.

KredEx Krediidikindlustuse mullune statistika peegeldab Eesti peamiste eksporditurgude halvenenud majanduslikku seisu – jätkuvalt kasvas juba 2022. aastal alanud välispartnerite pankrottide arv ning märkimisväärselt – 40%, suurenes ka maksehäirete arv. Suurimad kahjuhüvitised ulatusid möödunud aastal ligi 200 000 euroni. Keskmiseks kahjuhüvitise suuruseks kujunes eelmisel aastal ligi 51 000 eurot.

2023. aastal hüvitas Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus Eesti ettevõtjatest kindlustusvõtjatele ostjate maksejõuetusest põhjustatud kahjusid summas 1,2 mln eurot.  Mitmed kompenseeritud kahjud olid põhjustatud äkk-pankrottidest, kus makseprobleemid kumuleerusid väga lühiajalise perioodi jooksul. Pankrotistumise juhtumid on jätkunud ka 2024. aasta alguses.

AS KredEx Krediidikindlustus kindlustas 2023. aastal Eesti ettevõtete käibeid suurusjärgus 672 miljonit eurot, sh 519 miljoni euro ulatuses ekspordikäivet. Välisriike, millesse eksportivate ettevõtete käivet kindlustati, oli kokku 62.

Webinari viis läbi KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige Katrin Savi.

Lisainfot KredEx Krediidikindlustuse kohta leiad: https://krediidikindlustus.ee/