Viljandi- ja Pärnumaa sai oma korterelamute rekonstrueerimise eksperdi

26.01.2023

Viljandi- ja Pärnumaal on nüüdsest kortermajade rekonstrueerimise tehniline ekspert Raido Ilp, kes annab korteriühistutele tasuta nõu kortermajade rekonstrueerimisprotsessi kohta.

Pilt
Raido Ilp
Raido Ilp

Korterelamu tehniline ekspert annab korteriühistule rekonstrueerimisprotsessi kohta tasuta nõu. Ekspert selgitab, millised on korteriühistule sobivad tehnilised lahendused ning vajalikud sammud rekonstrueerimisprotsessi elluviimiseks, näiteks ehitusprojekti ettevalmistamine ja ehitustööde loetelu. Tema põhiülesanne on nõustada ühistut tehnilistes küsimustes ennekõike enne rekonstrueerimise algust, kuid ka hilisemas protsessis.

„Erinevate hooldus-, remont- ja renoveermis- ja rekonstrueerimistööde vajaduse selgitamine, tööde planeerimine ja teostamine võib igas korteriühistus erinevaid küsimusi, kohati teravaid, aga õnneks ka konstruktiivseid arutelusid ja vaidlusi tekitada ja kõige selle juures saab tehniline ekspert suureks abiks olla. Julgustan korteriomanikke kaasa mõtlema ja rääkima oma kinnisvaraga seotud küsimustes ning vastu võtma otsuseid, mis on kaalutletud ja tulevikku vaatavad, ” kommenteeris uus tehniline ekspert Raido Ilp.

Viljandimaal on kokku üle 1000 rekonstrueerimist vajavat kortermaja ning Pärnumaal vajab renoveerimist ligi 2000 kortermaja.

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine suurendab selle energiatõhusust ja pikendab eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Korterelamu rekonstrueerimiseks on võimalik kasutada KredExi toetust kuni 40% ulatuses.

EASi ja KredExi ühendasutus on üheks osapooleks Euroopa Liidu projektis LIFE IP BuildEST, mis toob kokku eri osapoolte teadmised ja kogemused Eesti elamufondi rekonstrueerimiseks aastaks 2050.

Rohkem infot korterelamute rekonstrueerimise kohta ning ekspertide kontaktid: https://kredex.ee/et/kodudkorda