Valitsuse heakskiidu saanud eelnõu muudab laenu võtmise ettevõtetele kättesaadavamaks

17.07.2008

Valitsuse heakskiidu saanud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärk on võrreldes kehtiva seadusega täpsustada riikliku tagatise mõistet ja tagatislepingu tingimusi. Seadusega selgitatakse täpsemalt süsteemi, millisel juhul sekkub laenude tagamisse riik ning kuidas vastav mehhanism toimib.

Eelnõu puudutab eelkõige sihtasutust KredEx, kes pakub laenude riikliku tagamise teenust. See tähendab kui ettevõttel on vaja pangast laenu võtta, siis on tal võimalus taotleda KredExist riiklikku tagatist. Riigi osaluse ja vastutuse selgitamine annab ka pankadele kindluse, et tagatise andja ehk meie puhul KredExi rahaliste vahendite otsa lõppemine ei sea ohtu laenude tagamist. Sel juhul kandub tagamise vastutus riigile.

Kokkuvõttes võimaldab see muuta laenud ettevõtetele kättesaadavamaks ja hoogustada ettevõtlust.Allikas: Valitsuse kommunikatsioonibüroo briifinguruum
Kuupäev: 17.07.2008