Vajadus KredExi laenukäenduse järele on jätkuvalt suur

28.07.2011

Käesoleva aasta kuue esimese kuuga on KredEx käendanud 231 ettevõtte finantskohustusi summas 27 mln eurot, mis on ettevõtetel võimaldanud oma äritegevuse arendamiseks kaasata pankadest laene, liisingut ja pangagarantiisid summas 53 mln eurot. Toetatud ettevõtetes töötab kokku 5200 töötajat ning täiendava finantseerimise tulemusena plaanitakse luua 395 uut töökohta.

Jaanuarist juunini on KredExi poolt väljastatud käenduste rahaline maht vähenenud 14% ning käenduse toel kaasatud finantseerimise summa 4% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Samas on 14% kasvanud toetatud ettevõtete ning 10% pankade poolt KredExile esitatud käendustaotluste arv. „Kui viimastel aastatel on pankade tähelepanu olnud suunatud eelkõige suurematele ettevõtetele ning nende laenude restruktureerimisele, siis sellel aastal on üha rohkem hakatud rahastama ka väiksemaid ettevõtteid,“ märkis KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Lehar Kütt. KredExi käendust kasutati esimesel poolaastal võrdselt nii käibelaenude, investeerimislaenude kui ka pangagarantiide tagamiseks. Märkimisväärne on, et KredExi portfellis on oluliselt kasvanud pangagarantiide osakaal, mis viitab eelkõige ehitussektori elavnemisele. Samuti on ka teistes tegevusharudes senisest enam suuremahulisi projekte, mille puhul soovitakse riske maandada pangagarantiide kasutamisega. Valdkonniti kasutasid KredExi käendust kõige enam ehitus-, metalli-, tekstiili-, toiduaine- ja puidutööstusettevõtted. „Oluliselt on kasvanud ehitusettevõtete aktiivsus välisturgudel. Tänu majanduskriisi õppetundidele pööravad ekspordile varasemast suuremat tähelepanu ka teiste valdkondade ettevõtjad,“ lisas Kütt. Alates 2001. aastast on KredEx käendanud 2100 ettevõtte finantskohustusi summas 273 mln eurot, mis on võimaldanud ettevõtetel pankadest kaasata rahastamist summas 535 mln eurot. Toetatud ettevõtetes töötas kokku 55 000 töötajat ning toetatud projektide tulemusena on loodud 9000 uut töökohta. KredExi täiendav käendus on mõeldud jätkusuutlikele ja arenevatele ettevõtetele, kellel puudub pangalaenu saamiseks piisav tagatis või on liialt lühike krediidiajalugu. KredEx tagab kuni 75% Eestis tegutseva kommertspanga poolt väljastatava laenu, liisingu või pangagarantii jäägist.