Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse vooru eelarvest on alles üle 14 miljoni euro

02.05.2024

23. aprillil avanenud EASi ja KredExi ühendasutuse väikeelamute rekonstrueerimistoetuse voorus on 1. mai seisuga esitatud 675 taotlust kogusummas ligi 13,3 miljonit eurot. Vooru eelarve on ligikaudu 28 miljonit eurot.

Enamik taotlusi kogusummas üle 10 miljoni euro esitati esimesel päeval, järgnevatel päevadel on taotluste maht üha vähenenud ning viimase viie päeva keskmine taotluste arv on vaid 12. EASi ja KredExi eluaseme ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu hinnangul ei ole hetkel esitatud taotluste kogusumma kindlasti lõplik ja tegemist on esialgse summaga. “Nõuetekohaste taotluste maht selgub alles menetluse käigus, esimestel päevadel pisteliselt taotlustega tutvudes on ilmnenud, et mitmete taotlustega on toetust küsitud vales määras või ka tegevustele, mida sellest meetmest ei toetata. Võib eeldada, et nõuetele vastavaid taotlusi on hetkel ligikaudu 10-11 miljoni euro mahus. Kõik need, kes on praeguseks tingimustele vastava taotluse esitanud, saavad ka toetust. Kindlasti soovitame KredExi kodulehel enne taotlemist toetuse tingimused rahulikult läbi lugeda ning taotlus alles siis esitada, kui tingimused on sobivad ning soovitud tegevusele on võimalik toetust saada,” kommenteeris Reinsalu.

Maakondlikult jaguneb taotlemine nii:

 • Harjumaa 244 taotlust, 3,85 mln eurot
 • Hiiumaa 10 taotlust, 291 813 eurot
 • Ida-Virumaa 23 taotlust, 414 588 eurot
 • Jõgevamaa 12 taotlust, 274 215 eurot
 • Järvamaa 25 taotlust, 344 299 eurot
 • Läänemaa 21 taotlust, 429 305 eurot
 • Lääne-Virumaa 37 taotlust, 1,01 mln eurot
 • Põlvamaa 14 taotlust, 296 493 eurot
 • Pärnumaa 65 taotlust, 1,57 mln eurot
 • Raplamaa 31 taotlust, 470 118 eurot
 • Saaremaa 38 taotlust, 769 402 eurot
 • Tartumaa 74 taotlust, 1,49 mln eurot
 • Valgamaa 23 taotlust, 734 447 eurot
 • Viljandimaa 33 taotlust, 737 514 eurot
 • Võrumaa 25 taotlust, 598 573 eurot


Toetust saab taotleda üksikelamu ja kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu renoveerimiseks nii osaliselt kui ka terviklikult. Osalisel renoveerimisel on toetuse määr 20% toetatavatest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot elamu kohta. Tervikliku renoveerimise korral oleneb toetuse määr ja maksimaalne summa elamu asukohast. Enamikus Eesti piirkondades saab toetust kuni 50 000 eurot ja kuni 50%, Tallinna- ja Tartu-lähedastes piirkondades kuni 40 000 eurot ja kuni 40% toetatavatest kuludest. Kõige väiksem on toetus Tallinnas ja Tartus ehk kuni 30 000 eurot ja 30% toetatavatest kuludest. 

Kuna toetuse eesmärgiks on suurem energiatõhusus, on toetuse saamiseks kõige olulisem tingimus elamu energiatõhususklassi paranemine. Terviklikul renoveerimisel peab maja jõudma C-energiaklassini. Osalise renoveerimise puhul on vajalik tõus vähemalt klassi võrra. Kui väikeelamu energiaklass üksiku parenduse tulemusena ei tõuse või elamul on juba enne toetuse taotlemist saavutatud parim võimalik energiatõhususe klass A, siis toetust saada ei ole võimalik. Juhul, kui toetusega soovitakse soetada akupank või paigaldada elektriauto laadimistaristu, tuleb toetuse saajal teha ka lisatöid, mis aitaksid elamu energiaklassi parandada. Kõikide tööde puhul on toetuse taotluse üheks lisadokumendiks mõõdetud energiatarbimise andmetel põhinev energiamärgis (KEK-märgis). Erinevate tööde puhul lisaks ka arvutuslik energiamärgis (ETA-märgis). Toetuse tingimusetega ning taotlemiseks vajalike dokumentidega saate tutvuda KredExi kodulehel.

Leebemad nõuded kehtivad kultuuriväärtuslike elamute renoveerimisel. Nende tervikliku renoveerimise tulemusena ei ole vaja saavutada C-energiaklassi, vaid piisab edenemisest ühe klassi võrra, näiteks F-ist E-ni. Samuti on võimalik jätta tegemata hoone välisilmet oluliselt muutvad tööd, kui need lähevad vastuollu muinsuskaitse nõuetega – näiteks jätta renoveerimisel fassaad vähem soojustatuks või aknad vahetamata.

Taotlemist lihtsustab, et päikesepaneelide ja inverteri ning samuti akude soetamisel ei ole enam vaja hinnapakkumusi esitada. Nende puhul makstakse fikseeritud summaga toetust, sõltumata sellest, kui kalliks või odavaks projekt kujuneb. Toetatakse päikesepaneele ja inverterit võimsusega kuni 15 kilovatti. Päikesepaneelide ja inverteri soetamisel on ühikuhind 1140 eurot, akupanga soetamisel 642 eurot ühe kilovati tunni kohta ning toetus moodustab 30% ühikuhinnast.

Ühikuhind kehtib ainult päikesepaneelide, inverterite ja akude soetamisel – kõigi muude soetatud seadmete ja materjalide ning tellitud teenuste puhul on endiselt vajalik võtta vähemalt kaks võrdlevat hinnapakkumist. 

Väikeelamute renoveerimise toetust saab taotleda Riigi Tugiteenuste Keskuse hallatavas e-toetuse keskkonnas. Enne taotluse esitamist ei tohi töödega alustada ega tasuda ettemaksu, välja arvatud energiamärgise või ehitusprojekti koostamise kulud. Toetatavate tegevuste elluviimiseks on 12 kuud alates taotluse rahuldamise otsusest. Põhjendatud juhul on võimalik tegevuste elluviimise tähtaega pikendada üks kord kuni kuue kuu võrra. Kõige hilisem aeg tööde lõpetamiseks on 31. detsember 2025.

Toetusvooru rahastab Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF).

Vooru tingimustega tutvu siin kredex.ee/majaduueks

EASi ja KredExi ühendasutus on üks osapool Euroopa Liidu projektis LIFE IP BuildEST, mis toob kokku eri osapoolte teadmised ja kogemused Eesti elamufondi rekonstrueerimiseks aastaks 2050.