Väikeelamute rekonstrueerimiseks saab suuremat toetust

10.06.2020

Muutusid KredExi väikeelamute rekonstrueerimistoetuse tingimused, millest tulenevalt saavad eramute omanikud taotleda hoonete terviklikuks kordategemiseks toetust väljaspool suuremaid asulaid kuni 50% tööde maksumusest või maksimaalselt 50 000 eurot.

„Tänu valitsuse eraldatud lisavahenditele pakub KredEx väikeelamute rekonstrueerimistoetust varasemate aastatega võrreldes enam kui kaks korda suuremas mahus,“ lausus KredExi juhatuse esimees Lehar Kütt. „Maksimaalne toetussumma on kasvanud eelmiste aastate 15 000 eurolt sõltuvalt piirkonnast 30-50%ni ehituse kogumaksumusest või maksimaalselt 30 000-50 000 euroni.“

Kokku on väikeelamute (sh ridaelamute, suvilate ja aiamajade) rekonstrueerimistoetuse tänavune otsustatav maht üle 3,3 miljoni euro, millest kaks miljonit eurot eraldas valitsus tänavuse lisaeelarvega.

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul sõltub toetuse suurus eelkõige tehtavate tööde mahust ja eelarvest ning osaliselt ka hoone asukohast – Tallinnas ja Tartus on väikeelamu tervikliku rekonstrueerimise maksimumtoetus 30% või kuni 30 000 eurot; ümbritsevates Harjumaa ja Tartumaa valdades* kuni 40% või kuni 40 000 eurot ning mujal Eestis kuni 50% või kuni 50 000 eurot.

„Rekonstrueerimistoetust on võimalik taotleda ka suvila või aiamaja energiatõhususe tõstmiseks ja üksikelamuks ümberehituseks – seda kuni 30% tööde maksumusest või maksimaalselt kuni 30 000 eurot elamu kohta,“ lisas Reinsalu. „Võimalik on taotleda ka hoone osalise renoveerimise toetust kuni 30% või 20 000 eurot tööde maksumusest.“

Tänavune väikeelamute rekonstrueerimistoetus laiendab märkimisväärselt ka meetmele kvalifitseeruvate hoonete ringi. Toetust saab taotleda enne 2000. aastat (varasemalt 1993.a) kasutusse võetud üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsiooni, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja rekonstrueerimiseks.

Abikõlblike tööde hulgas on maja soojustamine, küttesüsteemide uuendamine, taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete kasutuselevõtt ning muud tööd, mis aitavad kaasa hoone energiatarbe vähenemisele. Toetus laieneb ka energiatõhususe suurendamisele suunatud rekonstrueerimisprojekti maksumusele.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsleri Jüri Rassi sõnul on toetatavate majade ringi laiendamine oluline samm. „Kodumajapidamiste energiatarve moodustab 40 protsenti kogu riigi energiabilansist. Elamute energiakasutuse kokkuhoiu potentsiaal on väga suur ja sellega saab vähendada nii eluasemekulusid kui ka parandada leibkondade toimetulekut. Rekonstrueerimine aitab jõuda ka kvaliteetsema ja tervist ning kliimat säästva elukeskkonnani, mistõttu peame leidma võimalikult efektiivseid viise, kuidas hooneid korda teha. Ka üheksakümnendate aastate lõpul ehitatud väikeelamute hulgas on neid, mille puhul saab üht-teist ära teha, et hoone oleks energiatõhusam, ilusam ja ka ohutum.“

Positiivse taotluse esitanud elamu- või suvilaomanik peab rekonstrueerimistööd lõpule viima 12 kuu jooksul. Uuenenud tingimustel saab KredEx toetuse otsuseid teha 2020. aasta lõpuni.

Alates 2016. aastast on väikeelamute rekonstrueerimistoetust kasutatud ligi 800 hoone energiatõhususe tõstmiseks.

*Tallinna ja Tartu ümbruses kehtib kuni 40-protsendiline maksimaalne toetusmäär Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas (välja arvatud ühinenud Kernu valla ja Nissi valla territooriumil enne 15.10.2017 kehtinud haldusüksuste piirides), Viimsi vallas, Luunja vallas, Kambja vallas (ühinenud Ülenurme valla territooriumi osas enne 15.10.2017 kehtinud haldusüksuste piirides), Tartu vallas (enne 15.10.2017 kehtinud haldusüksuste piirides) ning enne 15.10.2017 kehtinud haldusüksusena Tähtvere valla piirides.

Muutused toetuse tingimustes