Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad alates 29. maist taotleda kodutoetust

19.05.2023

Alates 29. maist saavad vähekindlustatud lasterikkad pered EASi ja KredExi ühendasutusest taotleda uuenenud tingimustega kodutoetust, et parandada oma elamistingimusi.

Avame kodutoetuse taotlusvooru 29. mail

Lasterikaste perede eluaseme toetus on mõeldud kolme- ja enamalapselistele vähekindlustatud peredele, kelle omanduses ei ole eluruumi või kelle omanduses olev eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Toetatavateks tegevusteks on nii kodu ostmine kui ka püstitamine, laiendamine, renoveerimine ning tehnosüsteemidega seotud tööd.

Toetuse andmisel lähtutakse muu hulgas pere majanduslikust toimetulekust ehk leibkonna tulust ühe leibkonnaliikme kohta. Seni said toetust taotleda pered, kelle sissetulek oli eelmisel kalendriaastal kuni 355 eurot inimese kohta kuus, kuid nüüd tõstetakse see 450 euroni, mis teeb toetuse kättesaadavaks rohkematele peredele.

„Toetust saavad ennekõike pered, kellel puudub oma kodu või olemasolev eluase ei vasta tänapäevastele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või on pesuruumid amortiseerunud, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud,“ ütles EASi ja KredExi eluaseme ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu.

Lasterikaste perede kodutoetust rahastatakse riigieelarvest aastas ligikaudu 3 miljoni euroga. Toetuse piirmäärad pere kohta jäävad vahemikku 5000 kuni 10 000 eurot, erandjuhtudel võib toetuse summa olla ka 18 000 eurot. Esmakordsete toetuse saajate ja enam kui neljalapseliste perede toetussumma on kuni 10 000 eurot, maksimaalselt 5000 euroga toetatakse kuni nelja lapsega taotlejat, kellele on juba eelnevalt  lasterikaste perede kodutoetust eraldatud. Suurim maksimaalne summa 18 000 eurot antakse juhul, kui olemasoleval eluasemel puuduvad elementaarsed elamistingimused ja eeldusel, et  sissetulek pereliikme kohta jääb alla 260 euro kuus. Kokku saab toetust taotleda kuni kahel korral.

Aastast 2008 on riigi kodutoetusega parandatud rohkem kui 15 000 lapse elutingimusi.

Täpsemat infot toetuse ja taotlemise kohta vaata siit kredex.ee/kodutoetus