Uuring: Noored huvituvad tehnoloogiast, kuid ei pea end piisavalt võimekaks

26.04.2023

Üle poole Eesti noortest peab MATIK ehk matemaatika, teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja kunstide valdkonda huvitavaks, kuid suurem huvi kaob sageli paraku juba 6.–7. klassis, selgub Startup Estonia tellimusel valminud uuringust “Tuleviku tegija teekond: kas homsed oskused tulevad koolist, huviringist või YouTube'ist?”.

Pilt
Foto: Renee Altrov
Foto: Renee Altrov

Startup Estonia teadusmahuka iduettevõtluse projektijuht Inga Kõue sõnas, et tulevikus näevad mitmed Eesti noored end tööl tehnoloogiavaldkonnas, kuna seal on head töövõimalused ja kõrged palgad, kuid insenerinduse ja loodusteaduste valdkonnast mõeldakse paraku väga vähe.

“Varasemas eas suunavad noore huviala juurde lapsevanemad, kuid huvi tekkimist mõjutavad ka näiteks õed-vennad, sõbrad ja õpetajad, aga ka mõjuisikud ja sotsiaalmeedia. Sügavama tehnoloogiahuvini jõuavad noored juba põhikooli eas kas tänu kohaliku huviringi olemasolule või läbi iseseisva arvutis mängimise. Samas huvi ettevõtluse vastu tekib reeglina alles gümnaasiumis või kutsekoolis, kuid seoses sellega tajutakse suurt ebaõnnestumise riski ning kardetakse ka ettevõtlusega kaasnevaid kõrgeid nõudmisi,” tõi Kõue välja.

Rakendusliku Antropoloogia Keskuse ja Eesti Uuringukeskuse poolt läbiviidud laiaulatusliku uuringu tulemustest selgub, et üha rohkem noori jõuab MATIK valdkonna ning ettevõtlikkust arendavate tegevusteni huvihariduse, mitte koolivõrgu kaudu. Samas takistab MATIK valdkonnaga süvendatult tegelemist noorte ajapuudus ja suur koormus ning noored leiavad, et valdkonnaga on keeruline iseseisvalt tegeleda. Kuigi noored ise arvavad, et tüdrukutel ja poistel on võrdne potentsiaal olla MATIK valdkonnas edukas, tunneb loodus- ja reaalteaduste, tehnoloogia ja insenerinduse vastu huvi oluliselt rohkem poisse kui tüdrukuid. Seetõttu tuleks jätkuvalt suunata eraldi tähelepanu tüdrukute julgustamisele MATIK valdkonnaga tegelemiseks.

Rakendusliku Antropoloogia Keskuse antropoloog Madli Oras kommenteeris, et MATIK valdkonna juurde saaks tuua rohkem noori, kui koolis õpetataks neid aineid elulisemalt ja praktilisemalt. “Huvi MATIK valdkonna ja ettevõtluse vastu tekib noortel läbi proovimise, katsetamise ja avastamise, kuid tulemustest joonistub selgelt välja, et ilma toetuseta kaob see tihti 6.–7. klassis. Lisaks selgus, et noorte huvi pärsib ka lapsevanemate seas levinud arvamus, et tegemist on keeruliste aladega, mis ei sobi kõigile,” võttis Oras kokku.

Huvi jätkumise jaoks on noorel vaja jõukohaseid väljakutseid ja eduelamusi, samuti toetab huvi arengut huvipakkuva alaga tegelemine koos sõpradega, toetav sotsiaalne keskkond ning hea õpetaja või juhendaja olemasolu. Huvi puudumisel ja kadumisel mängivad rolli sõprade lahkumine huviringist, mängulisuse kadumine hariduses, paindlikkuse puudumine huvihariduses, väljakutsete puudumine või hoopis liiga rasked väljakutsed.

“Selgelt joonistub uuringu tulemustest välja see, et võtmetähendusega on tugi ümbritsevatelt inimestelt ja sotsiaalselt keskkonnalt - need loovad eeldused noore huvi arenguks. Huvihariduse kõrval levib üha enam iseseisev huvitegevus, kus noored õpivad eelkõige internetist, eeskätt YouTube’i abiga. Samas vajaksid noored ka iseõppimisel rohkem tuge, kus senisest suurem roll võiks olla nii koolil, juhendajatel kui ka praktikutel,” lisas Oras.

Kuna noorte huvi mõjutavad tugevalt lapsevanemate uskumused ja stereotüübid MATIK valdkonna kohta, tuleb lisaks noortele suunata tähelepanu ka täiskasvanutele, et stereotüüpe kummutada, leiavad uuringu autorid.

Startup Estonia tellimusel viisid Rakendusliku Antropoloogia Keskus ja Eesti Uuringukeskus läbi laiaulatusliku uuringu “Tuleviku tegija teekond: kas homsed oskused tulevad koolist, huviringist või YouTube'ist?” eesmärgiga aru saada, mis mõjutab noori süvendatult MATIK valdkonnast huvituma ja osalema ettevõtlikkust arendavates tegevustes, ning millist rolli mängivad huvi arengus formaalharidus, huviharidus ja iseõppimine. Uuringu raames viidi läbi intervjuud 13–19-aastaste õpilaste, õpetajate, lapsevanemate ja valdkonna asjatundjatega. Lisaks vastas veebiküsitlusele 600 13–19-aastast õpilast üle Eesti.

Uuringu raportiga saab tutvuda siin: https://startupestonia.ee/blog/uuring-noored-huvituvad-tehnoloogiast-kuid-ei-pea-end-piisavalt-voimekaks

Uuring valmis Startup Estonia tellimusel ning on rahastatud Startup Estonia programmi (EU50651) raames Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus.