Uuring: maksmata arvetega seotud probleeme on esinenud 80% ettevõtjatest

23.07.2015

AS KredEx Krediidikindlustuse poolt Eesti eksportivate ettevõtete hulgas läbiviidud uuring näitas, et 25% ettevõtjate arvates käesoleval aastal maksmata arvetega seotud riskid kasvavad.

Uuringust selgus, et 67% vastajate arvates jäävad maksmata arvetega riskid käesoleva aastaga samale tasemele, 25% arvates riskid kasvavad ja 8% arvates riskid pigem kahanevad.

Maksmata arvetega seotud probleeme on viimase poole aasta jooksul esinenud 80% vastajate jaoks. 30% jaoks on esinenud maksmata arvetega seotud probleeme nii Eesti kui ka välismaiste klientidega, 25% jaoks on esinenud probleeme ainult Eesti ning 25% jaoks ainult välismaisete klientidega.

„Eelmisel aastal hüvitasime maksmata arvetest tulenevaid kindlustuskahjusid poole miljoni euro ulatuses. Probleem puudutab eriti teravalt eksportivaid ettevõtteid, sest kahjude lahendamine muutub sageli nende jaoks väga kulukaks. Üheks riskide maandamise võimaluseks on krediidikindlustus, mis katab laekumata arvetest tuleneda võivad kahjud,“ ütles KredEx Krediidikindlustuse juhatuse esimees Meelis Tambla.

KredEx Krediidikindlustus viis läbi uuringu eksportivate ettevõtete hulgas 2015. aasta teises kvartalis.