Tööjõu nappus sunnib tegutsema: Eestis luuakse kasvuettevõtte viisa programm

23.05.2022

Alates järgmisest aastast saavad Eestis üle kümne aasta tegutsenud tehnoloogiaettevõtted kasutada välismaalt töötajate värbamiseks kasvuettevõtte viisa programmi.

Pilt
Alates järgmisest aastast saavad Eestis üle kümne aasta tegutsenud tehnoloogiaettevõtted kasutada välismaalt töötajate värbamiseks kasvuettevõtte viisa programmi.
Alates järgmisest aastast saavad Eestis üle kümne aasta tegutsenud tehnoloogiaettevõtted kasutada välismaalt töötajate värbamiseks kasvuettevõtte viisa programmi.

Riigikogu poolt heaks kiidetud välismaalaste seaduse muudatus võimaldab  IT- ja tehnoloogiaettevõtetel värvata Euroopa Liitu mittekuuluvatest riikidest äriarenduseks ja kiireks kasvuks vajalikke töötajaid ka siis, kui ettevõtte vanus on ületanud senise kokkuleppelise kümne aasta piiri. Kasvuettevõtte viisa programm luuakse seni oma edukust tõestanud startup-viisa programmi eeskujul.

Startup Estonia startup-viisa programmi ja välissuhete juht Annika Järs sõnas, et tegemist on turul pikisilmi oodatud otsusega. “2017. aastal käivitatud startup-viisa programm oli üks olulisemaid samme, mida Eesti riik on astunud kohalike IT- ja tehnoloogiaettevõtete arengu toetamiseks, võimaldades neil värvata spetsiifiliste oskustega välistalente. Tänaseks oli aga selge, et peame astuma järgmise sammu, kuna järjest enam Eesti tehnoloogiaettevõtteid saab n-ö küpseks ehk ületab kokkuleppelise kümne aasta piiri ning ainuüksi seetõttu ei saa nad enam programmi hüve kasutada,” selgitas Järs.

Eesti tehnoloogiaettevõtete jaoks on välistalentide värbamise võimalus oluline, sest kohalikul tööjõuturul napib sobiva kvalifikatsiooniga töötajaid nii äri arendamiseks kui ka ettevõtete kiireks kasvuks. IT- ja tehnoloogiaettevõtete asutajate mure oli seda tõsisem, et tänaseks on kolmandik Eesti iduettevõtetest vanemad kui viis aastat. “See on tekitanud ohu, et meie edukad tehnoloogiaettevõtted, sh ka mitmed Eesti ükssarvikud ei saa lähitulevikus startup-viisa programmi abil enam töötajaid värvata ning halvimal juhul oleks nad sunnitud viima oma peakontorid ja arendusüksused Eestist välismaale,” lisas Järs.

Eesti tehnoloogiasektor on muutumas järjest olulisemaks tööandjaks ja maksumaksjaks ning riigi jaoks on oluline soodustada idu- ja tehnoloogiaettevõtete peakontorite paiknemist Eestis, võimaldades luua uusi töökohti Eestisse ning jättes riigieelarvesse ka nendega seotud maksud. Startup-viisa programmi eeskujul loodav kasvuettevõtte viisa programm loob seega hädavajalikud eeldused, et Eestis edukalt kanda kinnitanud tehnoloogiaettevõtted saaksid kasvada ja areneda just siin ning nende arendusüksused ja peakontorid jääks Eestisse ka tulevikus.

Startup-viisa programm on aastatega oma efektiivsust ja edu tõestanud. Programmi abil on Eesti iduettevõtetesse tööle asunud 4000 välistalenti, nendest 868 olid tehnoloogiaettevõtete asutajad. Startup viisat on talendi palkamiseks kasutanud 515 Eesti iduettevõtet ning startup-viisat kasutanud välisasutajad on Eestisse asutanud 248 idufirmat.

Maksu- ja Tolliameti andmetel maksid Eesti iduettevõtted möödunud aastal kokku 125 miljonit eurot tööjõumakse, mis on 29% enam võrreldes aasta varasemaga. Viimasel viiel aastal on idusektor tervikuna kasvanud umbes 20-30% aastas ning lähiaastatel prognoositakse selle samas tempos kasvu jätkumist. Eesti iduettevõtted kaasasid 2021. aastal ka rekordilised 928 miljonit eurot investeeringuid, mis on üle kahe korra enam võrreldes aasta varasemaga. Lisaks on kasvanud nii investeeringuid kaasanud ettevõtete arv kui ka tehingute suurus - miljonist eurost suuremaid tehinguid tegi möödunud aastal 47 iduettevõtet.

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia kogub andmeid koostöös iduettevõtjatega ning avaldatud statistika aluseks on iduettevõtete ning Eesti Maksu- ja Tolliameti ja Statistikaameti andmed. Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu KredExi ja EASi ühendasutus. Startup Estonia programmi teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap.

Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.