Teadmuspõhise ettevõtluse arendamise hankele laekus neli pakkumust

29.06.2021

KredExi tütarettevõtte SmartCap hankele “Teenused teadmuspõhiste iduettevõtete loomiseks ja arendamiseks ning teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamine Eestis” laekus tähtajaks kokku neli pakkumust.

Pilt
SmartCap
SmartCap

Startup Estonia programmi raames läbiviidava riigihankega soovib SmartCap leida kuni kaks koostööpartnerit teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamiseks ning ettevõtetele suunatud äriarendusprogrammi loomiseks. Hanke eesmärgiks on tõhustada koostööd ülikoolide, mentorite ning varajases arengufaasis tegutsevate teaduspõhiste meeskondade vahel. 

SmartCapi juhatuse liige Mari Vavulski kommenteeris, et teadmuspõhise ettevõtluse arendamine Eestis vajab süstemaatilist ja terviklikku lähenemist. “Eesti iduettevõtete ökosüsteem on tunnustatud tehnoloogiaettevõtluse poolest. On hea meel tõdeda, et turul on piisav huvi ja valmisolek keskenduda ka uute teadmusmahukate ettevõtete asutamisele ja kasvatamisele Eestis. Selleks tuleb aga toetada alustavaid kõrgtehnoloogilisi meeskondi ärikontseptsioonini  jõudmisel ning viia ka Eesti teadlaste teadmised, avastused ja innovatsiooni kommertsväljundini,” sõnas Vavulski.

Hanget “Teenused teadmuspõhiste iduettevõtete loomiseks ja arendamiseks ning teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamine Eestis” viiakse läbi Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide vahenditest Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu Startup Estonia programmi raames teaduskiirendi tegevussuunal, mille elluviijaks on SmartCap. Hanke lõplikud tulemused selguvad 2021. aasta 3. kvartalis. 

SmartCap on Startup Estonia programmi tegevustega seotud olnud juba alates 2016. aastast, mil viidi läbi ühishange ärikiirendifondi leidmiseks. SmartCapi ja Startup Estonia poolt läbiviidud ärikiirendi hanke tulemusena sõlmiti 2017. aastal leping Superangeliga, mille kaudu on alates 2018. aastast pakutud teenuseid varase arengufaasi iduettevõtjatele. Teenustele kandideerimine ja teenuste osutamine Superangeli kaudu kestab 2021. aasta lõpuni