Tartumaa idusektori ettevõtete käive kasvas 226,7 miljoni euroni

28.02.2024

Startup Estonia ning Eesti Maksu- ja Tolliameti andmetel kasvas Tartus ja Tartumaal tegutsevate idusektori ettevõtete käive võrreldes aasta varasemaga 4% 226,7 miljoni euroni. Keskmine brutopalk ulatus kohalikes iduettevõttes 3026 euroni.

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et mullu keskendusid Tartumaa iduettevõtjad efektiivsuse tõusule ja kasumlikkuse kindlustamisele. “Esmajärjekorras hoiti käibeid ja kasumlikkust ning tänu asutajate kogemusele ja pühendumusele õnnestus kohalikel idusektori ettevõtetel saavutada stabiilsus ning käibenumbreid ka mõnevõrra kasvatada vaatamata globaalsele majanduslangusele,” sõnas Peeterson.

Eesti startup-ökosüsteemi andmebaasi kohaselt tegutseb Tartus ja Tartumaal 119 idusektori ettevõtet. Tartumaa idusektori ettevõtetest tegid mullu suurima käibe Boku Network Services Estonia (53,5 miljonit eurot), Playtech (51,6 miljonit eurot) ja Messente Communications (24,1 miljonit eurot).

Tartumaale registreeritud idusektori ettevõtted kaasasid 2023. aastal kokku 2,1 miljonit eurot, sõlmides kokku kuus tehingut. Suurima investeeringu on kaasanud Crespect, tehingu suuruseks on 600 tuhat eurot. Suuremaid investeeringuid on kaasanud ka KappaZeta (480 tuhat eurot) ja Gearbox Biosciences (380 tuhat eurot).

Statistikaameti andmetel töötas 2023. aastal Tartu maakonda registreeritud iduettevõtetes vähemalt ühe päeva 844 töötajat ehk 14% kõikidest Eesti idusektoris hõivatud töötajatest. Keskmine brutopalk ulatus kohalikes iduettevõttes koguni 3026 euroni.

Suurim tööandja oli Tartu maakonna idusektori ettevõtetest Playtech, kus töötas aasta lõpu seisuga 644 inimest. Maakonna suurimate tööandjate esikolmikusse mahuvad ka Glia, kus töötas 151 inimest ja Boku Network Services Estonia 102 töötajaga.

Eesti Maksu- ja Tolliameti andmetel tasusid Tartumaa idusektori ettevõtted 2023. aastal riigile 42,8 miljonit eurot makse, sealhulgas 41,2 miljonit eurot tööjõumakse (kasv aastaga 13%), mis on 13% kõikidest Eesti iduettevõtete poolt tasutud tööjõumaksudest. Suurimad tööjõumaksude maksjad olid Playtech (17,8 miljonit eurot), Glia (4,9 miljonit eurot) ja Boku Network Services Estonia (2,6 miljonit eurot).

Tartus ja Tartumaal tegutsevate idusektori ettevõtete töötajatest 62% on mehed ja 38% naised. Idusektori töötajatest 85% on Eesti kodakondsusega ning 14% töötajatest on mõne välisriigi kodakondsusega.

Startup Estonia poolt välja toodud ettevõtete käibe andmete puhul on tegemist käibemaksukohuslase esitatud käibedeklaratsioonide alusel Maksu- ja tolliameti poolt kvartaalselt avaldatud andmetega, mistõttu need andmed ei ole võrreldavad majandusaasta aruande andmetega.

Eesti idusektori statistika hõlmab nii iduettevõtteid selle klassikalises definitsioonis kui ka üle kümne aasta vanuseid ja müügitehinguni jõudnud Eestis tegutsevaid tehnoloogiaettevõtteid. Statistikasse kuuluvad üle kümne aasta vanused kasvuettevõtted, mis on globaalse potentsiaaliga tehnoloogiaettevõtted, kus töötab Eestis vähemalt 50 töötajat ning mis on maksnud Eestis viimasel aastal vähemalt miljon eurot tööjõumakse. Oluliseks kriteeriumiks on ka tööjõumaksude kumulatiivne kasv viimase kolme aasta jooksul vähemalt 20 protsenti.

Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus. Startup Estonia programmi (projekti number 2021-2027.1.03.23-0212) rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest.