Tartumaa iduettevõtted tegid rekordi

28.03.2022

Eesti Maksu- ja Tolliameti andmetel ulatus Tartus ja Tartumaal tegutsevate iduettevõtete käive mullu rekordilise 68 miljoni euroni, mis on 70% enam võrreldes aasta varasemaga, kui regiooni idufirmade kogukäive oli 40 miljonit eurot.

Eesti Maksu- ja Tolliameti andmetel tegutses mullu Tartumaal 89 iduettevõtet ehk iga 15-es Eestis registreeritud idufirma. Tartumaa iduettevõtted maksid riigile 2021. aastal kokku 9,6 miljonit eurot tööjõumakse, mis on 8% kogu idusektori tööjõumaksudest ning andsid tööd 718 inimesele, mis on 126 töökohta enam võrreldes aasta varasemaga. Eesti iduettevõtete töötajatest 9% töötas mullu Tartus ja Tartumaal tegutsevates iduettevõtetes.

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul on Tartu ja Tartumaa iduettevõtete tähtsus Eesti idusektoris kasvamas. “IT- ja tehnoloogiasektor on suure potentsiaaliga majandusharu ning Tartu ja Tartumaa iduettevõtete panus kohalikku idusektorisse kasvab aastast aastasse ning järjest kiirema tempoga. Regionaalse arengu toetamine on Startup Estonia programmi üks peamisi eesmärke - näeme meie regioonides suurt ning seni veel suuresti kasutamata potentsiaali. Tänapäeval ei ole ettevõtte ega töökoha füüsiline asukoht oluline ning see annab olulise tõuke, et iduettevõtted looks töökohti mitte vaid Tallinna või Tartusse, vaid ka mujale,” sõnas Peeterson.

Tartumaa iduettevõtetest tegid suurima käibe Messente Communications (12,7 miljonit eurot), HUUM (7 miljonit eurot) ja Glia (6,1 miljonit eurot). Lisaks sai möödunud aasta 4. kvartalis küpseks ehk üle kümne aasta vanuseks ettevõte Click&Grow, mille käive oli möödunud aastal 8,1 miljonit eurot.

Ettevõtete käibe andmete puhul on tegemist käibemaksukohustuslase esitatud käibedeklaratsioonide alusel Maksu- ja Tolliameti poolt kvartaalselt avaldatud andmetega, mistõttu need andmed ei ole siiski võrreldavad maksukohustuslase majandusaasta aruande andmetega.

Tartumaa iduettevõtete suurimaks tegevusalaks oli mullu lõpptarbijale suunatud toodete ja teenuste tegevusvaldkond, kus tegutses 15  iduettevõtet. Sellele järgneb tervise- ja heaoluteenuste valdkond 11 iduettevõttega ning keskkonnatehnoloogia tegevusvaldkonnas tegutseb 10  iduettevõtet.

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia kogub andmeid koostöös iduettevõtjatega ning avaldatud statistika aluseks on iduettevõtete ning Eesti Maksu- ja Tolliameti ja Statistikaameti andmed. Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu KredEx. Startup Estonia programmi teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap.

Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.