Swedbank väljastab eluasemelaenu KredExi käendusel

29.11.2016

Alates 14. novembrist 2016 hakkas Swedbank väljastama eluasemelaenu ka KredExi käendusel. Väiksema omafinantseeringuga eluasemelaen muudab kodu ostmise nüüd kättesaadavamaks ka Swedbanki klientidele.

„Eluasemelaenu käendus annab võimaluse võtta laenu uue kodu ostmiseks väiksema omafinantseeringuga  - minimaalselt 10% sissemaksega.  KredExi käendusel on võimalik osta alaliseks eluasemeks korter või elumaja,“ ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Kaie Metsla.

KredExi käendus on eluasemelaenu täiendav tagatis. KredExi eluaseme käenduse taotlemiseks peab vähemalt üks laenu taotlejatest kuuluma noore pere, noore spetsialisti, energiatõhusa eluaseme omandaja või kaitseväe või kaitseliidu veteranide sihtgruppi.

Noore pere kategooriasse kuuluvad kuni 15-aastast last kasvatavad vanemad või vanem. „On loomulik, et lapsi kasvatavate perede kulud on kaheliikmeliste leibkondade omadest suuremad. Swedbanki rahaasjade teabekeskuse uuringu andmetel säästab ca 70% noortest peredest, kus kasvavad lapsed, juhuslikult või ei säästa üldse, sest raha ei jää lihtsalt üle. Üldjuhul algab kodulaenude puhul nõutav omafinantseeringu määr 20 protsendist, seega võib esimeseks sissemakseks vajaliku summa kogumine noore pere jaoks osutuda tõeliselt raskeks ülesandeks. Väiksema omafinantseeringuga eluasemelaen muudab kodu soetamise kättesaadavamaks ning soodsamaks,“ sõnas Metsla.

Nooreks spetsialistiks peetakse kõrgharidust, keskeriharidust või kutsekeskharidust omandanud või kutseõppe lõpetanud kuni 35-aastast inimest. 

KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul on laenukäendus suureks abiks tihti just noortele peredele ja spetsialistidele. „Näeme, et eluasemeturg on aktiivne, inimesed otsivad võimalusi oma elamistingimusi parandada ning käendusmahtude kasv ühes saadud tagasisidega näitavad selgelt, et meie eluasemelaenu käendus on siin suureks abiks,“ arutles Reinsalu. Ta lisas, et aina rohkem mõeldakse kodu soetamisel ka selle energiatõhususe peale. „Alates aprillist on KredExi eluasemelaenu käendust võimalik taotleda ka energiatõhusa eluaseme soetamiseks ning inimesed on seda võimalust ka aktiivselt kasutamas.“

Energiatõhusa eluaseme omandaja saab eluasemelaenu käendust kasutada, kui elamu energiatõhususarvu klass on vähemalt C.

Lähemalt KredExi käendusel väljastatavast eluasemelaenust saab lugeda KredExi kodulehel.