Süvatehnoloogia iduettevõtted näitasid esimesel poolaastal kiireimat kasvu

21.08.2023

Startup Estonia poolt hallatava andmebaasi andmetel tegutseb täna Eestis 128 iduettevõtet, mille tegevusalaks on süvatehnoloogia. Süvatehnoloogia iduettevõtete käive oli esimesel poolaastal 79,1 miljonit eurot, kasvades võrreldes mullusega 34% ehk kaks korda kiiremini, kui Eesti idusektori keskmine.

Startup Estonia süvatehnoloogia valdkonna juht Vaido Mikheim sõnas, et uuenduslike tehnoloogiate loomisele suunatakse maailmas ning Eestis järjest suuremat tähelepanu. “Ühelt poolt on aeg küps iduettevõtete asutajate jaoks, kellel on piisavalt kogemusi, et panna end proovile kõrgtehnoloogilises valdkonnas. Teisalt näevad investorid just süvatehnoloogiates täna tulevikuvõimalusi ning sealt oodatakse järgmisi läbimurdeid, mis lisaks majanduskasvule panustavad keeruliste globaalsete väljakutsete lahendamisse,” tõi Mikheim välja.

Süvatehnoloogia valdkonnas tegutsevad Eesti iduettevõtted on aasta esimese kuue kuuga riigile tasunud 16,1 miljonit eurot tööjõumakse, mida on koguni 45% enam, kui 2022. aasta esimesel poolaastal. Süvatehnoloogia idufirmades töötab täna 1615 inimest ehk 16% kõigist Eesti idusektori töötajatest ning võrreldes mullu sama ajaga on töötajate arv kasvanud 12%.

“Kui vaadata, et idusektoris tervikuna kasvas töötajate arv poole aastaga vaid ühe protsendi võrra, siis on selgelt näha, et süvatehnoloogia valdkonna areng on hetkel sektori keskmisest ees. Ka käibe kasvust ja investeeringute kaasamise statistikast näeme, et fookus liigub traditsioonilistest tarkvarapõhistest valdkondadest uute tehnoloogiate ja innovatsiooni loomisele,” sõnas Mikheim.

Eesti süvatehnoloogia idufirmad tegid esimesel poolaastal kokku üheksa rahastamistehingut summas 30,5 miljonit eurot. Suurimad investeeringud kaasasid EFENCO (12,3 miljonit eurot), Roofit.solar (6,45 miljonit eurot), Vok Bikes (3,8 miljonit eurot), ELMO (2,6 miljonit eurot) ja Value.Space (2,1 miljonit eurot).

Süvatehnoloogia alal tegutsevatest idufirmadest olid suurimad tööandjad esimese poolaasta lõpu seisuga Milrem Robotics (192 töötajat), Starship Technologies (166 töötajat), Eurora Solutions (150 töötajat) ja Comodule (130 töötajat). Suurima käibe tegid Comodule (12,6 miljonit eurot), Starship Technologies (11,7 miljonit eurot), DefSecIntel (9,8 miljonit eurot) ja Milrem Robotics (9,4 miljonit eurot).

Startup Estonia poolt hallatava Eesti iduettevõtete andmebaasi andmetel on iduettevõtjate seas jätkuvalt populaarseim tegevusvaldkond äritarkvara ja -teenused, kus tegutseb 267 ettevõtet ehk 17,5% andmebaasis olevatest idufirmadest.

Äritarkvara ja -teenuste valdkonna iduettevõtted maksid selle aasta esimese kuue kuuga  kokku 12,9 miljonit eurot tööjõumakse (25% enam võrreldes 2022. aasta I poolaastaga) ning nende kogukäive oli 96,1 miljonit eurot, mis võrreldes mullu sama ajaga 19% enam. Valdkonna ettevõtted andsid tööd 974 inimesele ning maksid ka idusektori keskmisest kõrgemat palka - 3737 eurot kuus (idusektori keskmine brutopalk oli samal perioodil 3243 eurot kuus).

Finantstehnoloogia valdkonnas tegutseb 203 iduettevõtet ehk 13,3% Startup Estonia poolt hallatavas andmebaasis olevatest iduettevõtetest. Esimese poolaastaga tasuti kokku 32,4 miljonit eurot tööjõumakse (kasv 38% võrreldes möödunud aasta esimese poolaastaga) ja kogukäive oli samal ajal 91,8 miljonit eurot, kahanedes aastatagusega võrreldes 6%. Töötajaid oli finantstehnoloogia valdkonna iduettevõtetes 2978 ja nende keskmine brutotasu oli  3205 eurot kuus.

Esikolmikusse kuulub ka lõpptarbijale suunatud toodete ja teenuste valdkond, kus tegutseb 11,6% Eesti iduettevõtetest ehk 176 idufirmat kogukäibega 47 miljonit eurot. Valdkonna ettevõtetes töötas teise kvartali lõpu seisuga 673 inimest, kellele maksti brutotasuna keskmiselt 1751 eurot kuus. Tööjõumakse on tasutud kokku 3,95 miljonit eurot, mida on 37% võrra enam, kui mullu samal ajal.

Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus ning programmi teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap. Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.