Suurpered ei jää eluasemetoetusest ilma

11.08.2008

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade
11.08.2008Nelja ja enama lapsega pered saavad jätkuvalt sihtasutusest Kredex taotleda toetust elamistingimuste parandamiseks, taotlusvoor kestab septembri lõpuni.

Laupäeval, 9. augustil väideti Eesti Päevalehes ilmunud artiklis ekslikult, nagu oleks suurperedele mõeldud eluasemetoetuste projektile kriips peale tõmmatud. See ei vasta tõele – 2008. aastaks on riigieelarvest Kredexile eraldatud 50 miljonit krooni, mis viletsates või kitsastes tingimustes elavatele suurperedele kodu soetamiseks või remondiks välja jaotatakse. Praegu on Kredex välja kuulutanud taotlusvooru, taotlusi toetuse saamiseks saavad pered esitada kuni septembri lõpuni. Tänaseks oli Kredexile laekunud 251 taotlust, pärast tähtaja lõppu hakkab neid läbi vaatama hindamiskomisjon.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium töötas paljulapseliste perede eluasemetingimuste parandamiseks mõeldud toetuse välja lähtudes koalitsioonilepingust, mille järgi eraldatakse selleks riigieelarvest 50 miljonit krooni igal aastal. 2009. aasta riigieelarve üle läbirääkimised käivad.

Kodutoetus on mõeldud peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19aastast last ja kelle kahe viimase aasta keskmine maksustatav sissetulek ühe pere liikme kohta on olnud väiksem kui 6000 krooni kuus. Ühekordset toetust saab taotleda eluaseme soetamiseks, ehitamiseks või rekonstrueerimiseks. Samuti saab taotleda abi eluasemelaenu põhiosa tagasimaksmiseks ja laenu omafinantseeringuks, eluaseme tehnosüsteemide rajamiseks ning asendamiseks ja ehitusprojekti koostamiseks. Ühe projekti maksimaalne toetussumma on kuni 160 000 krooni, kaheksa ja enama lapsega pere puhul kuni 320 000 krooni.

2007. aastal korraldatud lasterikaste perede toimetuleku uuringust selgub, et kõige enam takistavad laste saamist muuhulgas ruumipuudus ja halvad elamistingimused. Pered vajavad abi eluruumide laiendamiseks ja remondiks, pesemisvõimaluste parandamiseks ning kommunikatsioonide arendamiseks.