Suurettevõtete ja startuppide edukaks koostööks on vaja usaldusväärset vahendajat

20.02.2019

Suurettevõtete ja startuppide koostööprogrammi Level11 lõpuseminaril tõdeti, et koostööst on palju võita, kuid oskamatus ja ebarealistlikud ootused võivad koostöö ka kiirelt lõpetada.  

„Veel kaks aastat tagasi ei teinud suurettevõtted ja startupid Eestis väga palju koostööd. Et seda hoogustada, panid Tehnopol, BDA Consulting ja Startup Estonia seljad kokku ning sündis Level11. Meil õnnestus tuua kokku ligi 80 suurettevõtet ja pea samapalju startuppe, et leida uusi koostöövõimalusi ja teha ühisarendusi. Me ei uskunud alguses, et suurettevõtted on tegelikult startuppidega koostööle nii avatud. Samas nägime kiirelt ka seda, et selle koostöö edu tagamiseks vajatakse tihtipeale n-ö tõlki, kes vastandlikke ootusi teisele poolele arusaadavalt selgitada suudaks ning lahendusi leiaks“ ütles Level11 üks eestvedaja Teaduspargi Tehnopol innovatsioonijuht Kadi Villers.

Projekti suurettevõtetele suunatud tegevuste koordineerimise eest vastutava BDA Consultingu juhi Lo Rihvki sõnul loodi ka Eestis unikaalne innovatsioonijuhtide klubi selleks, et pakkuda organisatsioonides innovatsiooni- ja arendustegevuse eest vastutajatele võimalust kogemusi vahetada, uusi teadmisi saada ning arendada ka startuppidega koostöötamise kultuuri. „Täna, kaks aastat hiljem, on meil Tehnopoliga suurepärane kogemustepagas, kuidas suuri ja väikseid niimoodi omavahelisele koostööle aidata, et sellest võidaksid mõlemad osapooled,“ tõdes Rihvik.

Tehnopol Startup Inkubaatori juhi Martin Goroško, kes tegeles Level11 programmi raames igapäevaselt suurettevõtete ja startuppide koostööprojektide nõustamisega, meelest on sellisest partnerlusest ja koostööst palju õppida mõlemal osapoolel. „Suurettevõtted peavad vaatama üle ja muutma paindlikumaks oma protsessid ja reeglid partnerite kaasamisel. Mõtlema läbi, kuidas sobivaid startuppe leida, valideerida ning otsustusprotsesse kiirendada. Startupid peavad enne suurettevõtte jutule minekut tegema ära põhjaliku kodutöö ning õppima tundma suurettevõtte sisemisi protsesse ja valupunkte, et võimalikult hästi neid probleeme oma toote või tehnoloogiaga sihtida,“ lisas Goroško.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti sõnul oli veel paar aastat tagasi vastandumist traditsiooniliste ettevõtete ja startuppide vahel üsna palju ning Level11 eesmärk oligi neid osapooli üksteisele lähemale tuua. „Loodan, et juba mõne aasta pärast ei ole sellise koostöö tekkeks riigipoolset sekkumist vaja. Samas loodan ka seda, et riigisektoris oleks rohkem startupilikku mõttelaadi ja paindlikkust,“ lisas Tammist.

Suur- ja idufirmade koostööprogramm Level11 tõi kokku üle 500 inimese rohkem kui 300 erinevast organisatsioonist. Programm oli ellu kutsutud KredExi ja Startup Estonia poolt ning viidi ellu Teaduspargi Tehnopol ja BDA Consultingu koostöös. Teenuseid rahastati Startup Estonia programmi raames Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Suurettevõtete ja startuppide koostööprojektid:

Eviko ja Covisual – eesmärk oli viia arhitektide, projekteerijate ja ehitajate koostöö tehniliste joonistega online-keskkonda ja reaalaega. Projekti käigus viidi läbi pilootprojekt, tootearendustegevus, leiti esimene maksev klient ja tehti jätkuarendus.

Tallink Hotels ja SmartVent – spa ja veekeskuse küttesüsteemide ja sisekliima jälgimise ja kontrollimise viimine pilveplatvormile. Tulemuseks oli pilootprojekti käivitamine ja etapiviisiline tehnoloogia arendamine. Plaan on lahendust etappide kaupa kasutusele võtta ka Tallinki teistes hotellides ning laiendada kasutuskohti.

Cleveron ja Operose Labs – Liitreaalsuslahenduste rakendamine pakiautomaatide paigaldamise ja teenindamise juhendamiseks. Tulemuseks pilootprojekti käivitamine ja elluviimine. Eesmärk oli vähendada klienditeeninduse koormust.

Regionaalhaigla ja hINF- onkoloogiaosakonna patsientidele online-lahenduse loomine digivisiitideks ja raviplaani jälgimiseks. Tulemuseks oli pilootprojekti ettevalmistamine ja tootearendus. Projekti reaalne käivitamine toimub juulis 2019.

Tieto ja Fieldman – distantsisensori kasutamine tootmisettevõtte toodangu kvaliteedi jälgimiseks. Tulemuseks oli pilootprojekti ettevalmistamine ja läbiviimine. Soovitud mõõtmistulemusi ei saavutatud, kuna riistvara ei võimaldanud piisavat täpsust.

Merko ja Covisual - eesmärk oli viia arhitektide, projekteerijate ja ehitajate koostöö tehniliste joonistega online-keskkonda ja reaalaega. Koostöö jõudis pilootprojektini, kuid ettevõtte spetsiifikast tulenevalt oli äriline kasu napp.

Radisson Blu Hotel Olümpia ja PayTipTop – viipemaksekioski rakendamine annetuste kogumiseks ja hotelli teenuste eest tasumiseks. Tulemuseks oli pilootprojekti läbiviimine ja tooterendus. Pilootprojekti raames koguti annetusi SOS Lastekülale ning uuriti, kas inimesed on valmis digitaalselt rohkem annetama kui korjanduskasti kasutades. Klientide tagasiside põhjal parandati PayTipTopi riistvara ning täna keskendub startup annetusplatvormidele.

G4S ja ChatCreate – juturoboti lahenduste kasutamine turunduskampaaniates ja klienditeeninduses. Tulemus oli pilootprojekti läbiviimine, rätseplahendus kampaaniateks ja tootepõhise ettevõtte kujunemine.