Sulling: Eesti loodab tihendada koostööd Euroopa Investeerimisfondiga

02.12.2014

Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling ja KredExi juht Andrus Treier kohtusid Luksemburgis Euroopa Investeerimisfondi (EIF) tegevjuhi Pier Luigi Gilibert’ga, peasekretäri Maria Leanderi ja Põhjamaade ja Ida-Euroopa piirkonna
juhi Graham Cope’iga, et arutada Eesti ja EIFi senise hea koostöö laiendamise võimalusi Eesti riskikapitalituru arendamisel.

Minister Anne Sullingu sõnul on EIF olnud Eestile hea partner Balti Innovatsioonifondi (BIF) juhtimisel, mille kaudu suurendatakse kapitaliinvesteeringuid Eesti, Läti ja Leedu väikestesse ja keskmistesse suure kasvupotentsiaaliga ettevõtetesse.
„Tänu senisele koostööle on Euroopa Investeerimisfondil Eesti turust väga hea ülevaade, seega püüame leida võimalusi, et EIFi kogemust ja oskusi veelgi paremini rakendada,“ ütles minister Anne Sulling.

Ühe võimaluse Eesti tihedamaks koostööks EIFiga võib Anne Sullingu sõnul anda KredExi osalusel loodav varase faasi fondifond, mille eesmärk on luua eeldused selleks, et rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga ettevõtted saaksid kaasata kohalikku kapitali ja tegutseda Eestis. „Investorid usaldavad suure kogemusega edukaid fondijuhte, seega sooviks Eesti näha, et selle algatusega oleks seotud just Euroopa Investeerimisfond,“ märkis Anne Sulling. Tema sõnul otsib Eesti fondile usaldusväärset juhti, kes ise investeeriks ning otsiks kaasfinantseeringuid ka teistelt erainvestoritelt.

Euroopa Investeerimisfond toetab Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid ning aitab neil leida rahastamisvõimalusi. EIF kavandab ja arendab finantsinstrumente, mis on suunatud just sellele turusegmendile. Eestis jõuavad need ettevõtjateni
peamiselt KredExi kaudu. Selle aasta mai seisuga on EIF toetanud ühel või teisel moel 361 Eesti ettevõtet.