Startup-viisat kasutanud iduettevõtete käive ulatus miljardi euroni

23.03.2022

Startup-viisa programmis osalevad Eesti iduettevõtted maksid möödunud aastal kokku ligi 90 miljonit eurot tööjõumakse ning nende kogukäive ulatus samal ajal miljardi euroni.

Pilt
Annika Järs
Annika Järs

Startup Estonia startup-viisa programmi ja välissuhete juhi Annika Järsi sõnul kasutavad täna startup-viisat kõik Eesti suurimad iduettevõtted. Välistalentide palkamiseks on 146 iduettevõtet taotlenud startup-staatust, 124 Eesti iduettevõtetet on programmi kantud selle algusest peale. “Lisandväärtus, mida välisasutajad ja Eesti iduettevõtetesse tööle asunud välistalendid on loonud nii idusektorile kui ka Eesti riigile avaldavad muljet. Möödunud aastal töötas 310 inimest iduettevõtetes, mis on asutatud startup-viisa programmi abiga ning neid töökohti on  viiendiku võrra enam, kui aasta varem. Lisaks maksid iduettevõtted riigile 4,2 miljonit eurot tööjõumakse ning nende kogukäive oli 37,4 miljonit eurot,” sõnas Järs.

Startup-viisa staatusega Eesti iduettevõtted olid möödunud aastal tööandjaks 5677 inimesele, kellest ligi 30% on välismaalased ning kokku tasuti 89,9 miljonit eurot tööjõumakse. Möödunud aastal palkasid Eesti iduettevõtted välismaalt startup-viisa programmi abiga 925 töötajat. Kõige rohkem on Eestisse tulnud töötajaid Venemaalt, Indiast, Brasiiliast ja Ukrainast.

Järs toonitas, et startup-viisa programmi abiga toovad iduettevõtted spetsiifiliste oskustega töötajaid, keda neil ei õnnestunud leida Eestist. “Reeglina on tegemist kitsa ala spetsialistidega, kellel on ka idusektori keskmisest kõrgem haridustase. Välismaalased panustavad eelkõige rahvusvahelisse äriarendusse, tehnoloogia loomisesse, samuti Eestis loodud toodete ja teenuste globaalsesse müüki ja turundusse,” lisas ta.

Möödunud aastal taotles startup-viisa programmis osalemist 765 iduettevõtet, neist 16% olid edukad. “Viisaga kaasnevate hüvede kasutamiseks peab ettevõte saama siseministeeriumi poolt kokku kutsutud startup-komitee heakskiidu. Rahuldatud taotluste protsent on viimastel aastatel langenud, kuid see näitab seda, et huvi on kasvanud ja taotlejate arv on suurenenud, kuid kaugeltki mitte kõik soovijad ei vasta nõuetele ega saa komisjonilt rohelist tuld,” selgitas Annika Järs.

Startup-viisa programmi raames on aastate jooksul väljastatud 932 positiivset otsust iduettevõtte asutamiseks Eestis. Startup andmebaasis olevatest iduettevõtetest on programmi abil asutatud 250 ettevõtet ehk iga viies Eesti idufirma. 2021. aastal sai Eestis iduettevõtte asutamiseks loa 171 välisasutajat, kes asutasid 36 uut iduettevõtet. Välismaalaste poolt Eestis asutatud iduettevõtted tegutsevad enamasti äritarkvara ja -teenuste valdkonnas, kokku tegutseb valdkonnas 52 iduettevõtet. Sellele järgneb reklaami- ja loometehnoloogiate valdkond 31 iduettevõttega ning lõpptarbijale suunatud toodete ja teenuste tegevusvaldkonnas tegutseb 29 iduettevõtet.

Sel nädalal sai Eesti veel ühe välismaalase poolt asutatud ükssarviku. Tartus ja Tallinnas tegutseva Glia väärtus ületas investorite silmis miljardi dollari piiri ning sellest on saanud Eesti kümnes ükssarvik. Glia kaasasutaja Carlos Paniagua on Eestisse tulnud Guatemalast 2010. aastal, kui ta alustas õpinguid Tartu Ülikooli magistrantuuris. Iduettevõtte on üks paljudest, kes on kasutanud startup viisat talentide palkamiseks väljastpoolt Euroopa Liitu. “Ma olen Eestile väga tänulik külalislahkuse ja välismaalastele pakutava toetuse eest. Ma tunnen end siin nagu kodus ning Eesti kohalik kogukond, ökosüsteem ja programmid nagu startup-viisa loovad võimalusi, et luua siin uusi ärisid või aidata olemasolevatel iduettevõtetel kasvada edukaks,” ütles Glia kaasasutaja Carlos Paniagua. Glia käive oli möödunud aastal 6,1 miljonit eurot.

2017. aasta jaanuaris käivitatud startup-viisa programm võimaldab Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanikel Eesti iduettevõtete heaks töötada, olemasolevaid iduettevõtteid siia kolida või Eestis uusi asutada.

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia kogub andmeid koostöös iduettevõtjatega ning avaldatud statistika aluseks on iduettevõtete ning Eesti Maksu- ja Tolliameti ja Statistikaameti andmed. Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu KredEx. Startup Estonia programmi teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap.

Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.