Startup Estonia kuulutas välja keskmiste ja suurettevõtete ning startup´ide koostööprogrammi hanke

20.06.2016

Startup Estonia kuulutas välja hanke keskmiste ja suurettevõtete ning startupide koostööprogrammi läbiviija leidmiseks ning ootab partnerite pakkumusi 30. augustini 2016. Hanke eesmärgiks on tõhustada koostööd küpsemate ettevõtete ja kiire kasvupotentsiaaliga startup’ide vahel, et sünniksid uued innovaatilised ja majanduskeskkonda edasikandvad lahendused.

GEDI (Global Entrepreneurship Development Institute) raporti kohaselt on Eesti Euroopa Liidu keskmistest ettevõtlusökosüsteemi näitajatest maas riskikapitali, tööjõu kvaliteedi, startup’ide oskuste ja toodete ning protsesside innovatsiooni osas. Antud olukorra parandamiseks on vajalikud strateegilised tegevused innovatsiooni, finantseerimise ja oskuste arendamisel. Just innovatsiooni- ning koostöökultuuri arendamist adresseerib ka värskelt välja kuulutatud hange.

“Meie soov on leida partner, kes arendab ja pakub välja koostööprogrammi, mis seob senisest enam keskmisi ja suuri ettevõtteid Eesti startup ökosüsteemiga ning tugevdab nende kahe osapoole omavahelist koostööd,” põhjendas programmi olulisust Startup Estonia juht Mari Vavulski. ”Viies kokku traditsioonilisemate ärimudelitega ettevõtted uue majanduse startup’idega, sünnib nende koostöös põnevaid ja uuenduslikke lahendusi.”

Hanke raames otsitakse rahvusvahelise kogemusega projektimeeskonda, kel on varasem sarnase
tegevuse elluviimise kogemus ning kes disainib koostööprogrammi sisu ja viib selle ellu. Programmi
eesmärgiks on tõsta keskmiste ja suurte ettevõtete teadlikkust avatud innovatsioonist ja
koostööst startup´idega, suurendada omavahelise koostöö võimalusi ning innustada seeläbi ka ühiseid
projekte ette võtma.

Hanke dokumendid on leitavad siit: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/172433. Hankes osalemisest huvitatutel palume kõik küsimused esitada, korduma kippuvad küsimused leiate siit: https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest/kkk-pakkujale1. Ootame pakkumusi kuni 30. augustini 2016.


Startup Estonia on Eesti startup’ide tugiüksus, mille eesmärgiks on läbi tugeva start-up kogukonna, tarkade inimeste, targa raha ja paremate regulatsioonide soodustada siinsete startup ettevõtete kasvu ja arengut ning suurendada Eesti kui startup riigi tuntust ja atraktiivsust. Alates 1. juulist jätkab Startup Estonia oma tegevust KredExi alt. Startup Estonia programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.