Startup Estonia jätkab tegevust KredExis

30.06.2016

Varem Arengufondi all tegutsenud Eesti idufirmade tugiüksus - Startup Estonia - jätkab alates 1.juulist tegevust KredExis. Liitumisega soovitakse ettevõtetele pakkuda senisest veelgi paremat tuge ja parandada rahastusvõimalusi kõikides arengufaasides.

Tegemist on osaga laiemast konsolideerimisprotsessist, mille tulemusel koondatakse Startup Estonia ja SmartCapi tegevus KredExi alla. Kuigi ametlikult toimub Startup Estonia liitumine 1.juulist, on aktiivne koostöö juba käimas. Näiteks kuulutati hiljuti välja ühine kiirendihange, mille eesmärk on sisse osta kiirenditeenuseid ning investeerida kahte riskikapitalifondi.

KredExi juhi Lehar Küti sõnul on KredExi, Startup Estonia ja SmartCapi tegevuste konsolideerimine loomulik areng, kuna kõik nimetatud algatused täidavad sama eesmärki. „Oluline on luua soodne keskkond uute ettevõtete kiireks arenguks ning parandada ettevõtete rahastusvõimalusi kõikides arengufaasides. Varase arengufaasi ettevõtete puhul on lisaks rahale vähemalt sama oluline investorite poolt ettevõtte arengusse panustamine ka teadmiste ja kontaktide näol. Seda rolli on seni hästi täitnud SmartCap, tulevikus avarduvad ettevõtjate võimalused veelgi tänu uutele kiirenditele ja koostööprogrammidele ning ka EstFundi raames tegevust alustavatele allfondidele.“

Esimene poolaasta on Startup Estonia meeskonnale olnud ettevalmistuste periood - välja on kuulutatud mitmed riigihanked, mille läbi kaasatakse uusi koostööpartnereid. Üheskoos startup kogukonna ja Siseministeeriumiga on välja töötatud startup viisa lahendus välistalentide toomiseks Eestisse, korraldatud tehnoloogiakonverents Latitude59 ning suvisel perioodil keskendutakse rohetehnoloogia idufirmadele mõeldud ClimateLaunchpad programmile.

„Startup Estonia meeskonnal on hea võimalus õppida KredExi kogemustest, traditsioonilise majanduse ettevõtetelt ning tuua seda maailma startupindusele lähemale,” sõnas meeskonna juht Mari Vavulski. „Startup ökosüsteem on avatud kõigile, anname endast parima, et üleminek KredExisse tooks palju uusi ja põnevaid osapooli tehnoloogiamaailma.“

Teisel poolaastal käivitub startupidele suunatud müügioskuste arendamise programm, leitakse partner ettevõtete ja startupide koostööprogrammile ning idufirmade asutajate juhendamiseks. Samuti tuuakse Eestisse Euroopa rohetehnoloogia ideede konkursi finaal ning tegeletakse Eesti startupide reklaamimisega välismaistel konverentsidel. Sügiseks selgitatakse välja ka partnerid, kellega alustatakse läbirääkimisi uute kiirendite loomiseks.

Küti sõnul on KredExil kindlasti palju õppida Startup Estonia kogemusest kohaliku startup-ökosüsteemi arendamisel ning võimaldab senisest suuremat seotust olulise sihtrühmaga. „Omalt poolt saame idufirmade kogukonnale pakkuda tugevat finantskompetentsi ning fondifondide kaudu riskikapitali,“ arutles ta.

SUE seisab hea selle eest, et Eesti oleks tuntud ja atraktiivne sihtriik startup-ettevõtete hulgas Euroopas ning muutuks 2020. aastaks Euroopas üheks juhtivaks tõmbekeskuseks sel alal.

Startup Compass uuringu järgi on Eestis 2015. aasta lõpu seisuga 500-700 erinevas arengufaasis startup ettevõtet. Ühtekokku annavad Eesti idufirmad tööd ca 2300 inimesele, kellest enam kui 80% asuvad Eestis. Tööjõumaksudena tasusid Eesti startupid riigieelarvesse 2015.a enam kui 20 mln eurot.