Sotsiaalsete riskirühmade eluasemeprobleemide lahendamiseks said toetust 11 omavalitsust kogusummas 17,8 mln krooni

18.03.2008

Majandus- ja  kommunikatsiooniminister Juhan Parts kinnitas 2007. aasta munitsipaal-üürielamufondi suurendamiseks toetust saavad omavalitsused. Sotsiaalsete riskirühmade eluasemeprobleemide lahendamiseks said toetust kokku 11 omavalitsust kogusummas 17,8 mln krooni.

Taotluse sotsiaalsete riskirühmade eluasemeprobleemide lahendamiseks esitas kokku 38 omavalitsust kogusummas 74 mln krooni. Täies mahus rahuldati 9 omavalitsuse taotlust ja osaliselt 2 taotlust, rahuldamata jäeti 27 taotlust. Suurimad toetuse saajad on Pärnu Linnavalitsus (5 miljonit krooni) ja Mäetaguse Vallavalitsus (4,7 miljonit krooni).

Sotsiaalsete riskirühmade alla loetakse vanemliku hoolitsuseta lapsed ja noored (kuni 25 aastased), puuetega inimesed, vanurid ja eakad, paljulapselised pered ja noored pered, õigusjärgsetele omanikele tagastatud majade üürnikud, vanglast vabanenud isikud ja kriminaalhooldusalused, keda KOV peab vajalikuks majutada munitsipaal-üüripinnale.

Alates 2003. aastast on KredEx omavalitsusi toetanud kokku 81,4 miljoni krooniga. KredExi poolt väljastatav munitsipaal-üürielamufondi suurendamise toetus võimaldab kohalikel omavalitsustel katta kuni 50% sihtgruppidele mõeldud üürielamute ostu-, ehitus- või renoveerimishinnast.