SmartCapi Rohefond toob turule 40 miljonit eurot

01.08.2022

SmartCap suunab erakapitalifondidele Rohefondist 40 miljonit eurot, mille kaudu kiirendatakse rohepöörde saavutamiseks innovaatiliste rohetehnoloogiate, -teenuste ja -toodete turuletulekut.

Pilt
SmartCap suunab erakapitalifondidele Rohefondist 40 miljonit eurot, mille kaudu kiirendatakse rohepöörde saavutamiseks innovaatiliste rohetehnoloogiate, -teenuste ja -toodete turuletulekut.
SmartCap suunab erakapitalifondidele Rohefondist 40 miljonit eurot, mille kaudu kiirendatakse rohepöörde saavutamiseks innovaatiliste rohetehnoloogiate, -teenuste ja -toodete turuletulekut.

SmartCap suunab Rohefondi 40 miljonit eurot kokku kahte erakapitalifondi, mis leitakse konkursi kaudu. Edukal fondivalitsejal peavad olema kogemused rohetehnoloogia valdkonnas ning võimekus investeerida keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisse panustavatesse iduettevõtetesse ning fond peab omama kogemust investeerimisel Eesti iduettevõtetesse.

„Ootame, et fondivalitseja meeskonnal on kogemus innovaatilistesse rohetehnoloogia iduettevõtetesse investeerimisel ning soov panustada keskkonna ja kliima probleemide lahendamisse siinsamas Eestis,“ lausus SmartCapi juhatuse liige ja fondijuht Sille Pettai. “Samuti peab fondivalitseja olema võimekus kaasata erakapitali." Kahe loodava fondi kogumaht saab olema oluliselt suurem kui 40 miljonit euro, kuivõrd lisaks SmartCapi ankurinvesteeringule oodatakse fondivalitsejalt loodavasse fondi ka erainvestorite raha kaasamist.

Kevadel SmartCapi tellimusel läbi viidud turu-uuring rohevaldkonna ettevõtjate ja investorite seas kinnitas tõdemust, et teadusmahukad rohetehnoloogiad ning keskkonna- ja kliimaprobleemide leevendamisele suunatud tooted-teenused on pika arendustsükliga ja kõrge tehnoloogilise riskitasemega, mistõttu vajab erainvestorite huvi lisamotivatsiooni. Konsultatsioonifirma EY poolt läbi viidud uuringu tulemustest selgus, et investorid on ilma riigi panuseta tõrksamad investeerima teadusmahukatesse riistvara või füüsilise komponendiga toodete ja teenuste arendusse.

„Uute, teadusmahukate ideede ja lahenduste arendamine nõuab kannatlikku raha ning valdkonna kogemust, seega on riigil nurgakivi investorina oluline eestvedav roll ning vastutus pädevate, roheinvesteeringu kogemusega erafondivalitsejate leidmisel,“ lausus Sille Pettai.

Fondide loomise turukonsultatsioon algas 1. augustil 2022. Avalik konkurss sobivate fondivalitsejate leidmiseks kuulutatakse välja septembris. 

Turukonsultatsiooni käigus on huvitatud fondivalitsejad oodatud fondi põhitingimustega tutvuma ning täpsustavaid küsimusi ja ettepanekuid esitama. Tagasisidet oodatakse 26. augustini, enne mida toimub kõigile huvilistele ka infoseminar. Lisainfo ja materjalid on kättesaadavad siit.

SmartCapi Rohefondi kaudu on kuni aastani 2026 kavas pakkuda omakapitaliinvesteeringuid 100 miljoni euro ulatuses, millele lisandub erainvestorite panus. Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.

SmartCap on KredExi ja EASi ühendasutuse tütarettevõte ning Finantsinspektsioonis registreeritud väikefondivalitseja, mis valitseb riiklikku Riskikapitalifondi  ja Rohefondi.