SmartCap andis rohelise tule tervisetehnoloogilise teaduskiirendi loomiseks

14.03.2022

SmartCap ja Tartu Ülikool sõlmisid lepingu teaduskiirendi loomiseks tervisetehnoloogiate valdkonnas, et toetada teadmuspõhiste iduettevõtete alustamist ja arendamist.

Pilt
SmartCap
SmartCap

Värskelt allkirjad saanud teaduskiirendi loomise eesmärk on aidata Eesti tervisetehnoloogiate- ja teenuste valdkonna mõjukatel ideedel, teadmistel ning innovatsioonil jõuda äriliste tulemusteni ning meie igapäevastesse toodetesse ja teenustesse. 
 
SmartCap juhatuse liikme Mari Vavulski sõnul tehakse täna Eesti ülikoolides tippteadust, kuid need jõuavad vähe või viitega majandusse, tarbijate ja ettevõteteni. „Eesti teaduse tase on maailma tipus, kuid selle jõudmine igapäevaellu aeglane. Eelkõige on takistuseks tervisetehnoloogia ja teadusmahukate ideede pikk arengutsükkel ning väike tõenäosus varases faasis õnnestuda, seega ka kapitali kaasata,“ lausus Vavulski. “Riik toetab kiirendiga iduettevõtete arengut ja kogu ökosüsteemi tervikuna.”
 
„Üle kahe aasta kestnud viirusekriis ning laiemalt kasvanud nõudlus digitaliseerimise, nutikama andmetöötluse ja uute tehnoloogiate järele on omakorda kiirendanud vajadust uute kõrgtehnoloogiliste teenuste ja toodete loomiseks just tervisevaldkonnas,“ selgitas kiirendi loomise vajadust SmartCapi juhatuse liige.
 
Arengutakistuste seljatamiseks plaanib kiirendi hanke võitnud Tartu Ülikool kahe aasta jooksul luua ja ellu viia mahuka, valdkonda arendava programmi. Selle raames kujundatakse esmalt ettevõtjatest, teadlastest ja organisatsioonidest koosnev tugev, kompetentne ja üksteist toetav tervisetehnoloogia kogukond. Programm on aluseks teaduskiirendi kontseptsioonile, mis tuvastab kõrge äripotentsiaaliga teadussaavutusi ning toetab nende turulejõudmist. Programmi tegevustena nähakse ette muu hulgas koolitusi, mentorite tuge ning prototüüpimise- ja äriarenduse teenuseid.  

Hanke võitnud Tartu Ülikooli kaugemaks visiooniks on luua terviklik ökosüsteem, mis pakub tõsist huvi ka väljaspool Eestit. “Terviklikult ja süsteemselt arendatud ökosüsteem võiks tulevikus Eestist kujundada teadmuspõhiste tervisetehnoloogia uusettevõtete kasvulava, mis on atraktiivne ka välismaiste suurettevõtete teadusosakondadele,” märkis Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikskuse juhataja Kristel Reim.

SmartCapi ja Tartu Ülikooli vahelise lepingu mahuks on 686 100 eurot (lisandub käibemaks) ning see viiakse ellu aastatel 2022-2023. Teaduskiirendi loomisesse kaasab Tartu Ülikool ka TalTech’i, Tartu Teaduspargi ning Tallinna Teaduspargi Tehnopoli.

SmartCap kuulutas 2021. aasta oktoobris välja konkursi teadmuspõhiste iduettevõtete loomiseks ja arendamiseks ning ökosüsteemi edendamiseks Eestis. Tervisetehnoloogiate ja -teenuste hankele esitati kaks pakkumust, mille võitis Tartu Ülikool.
 
SmartCap pakub erafondivalitsejatele ankurinvesteeringuid, et arendada Eesti riskikapitaliturgu ning võimaldada ambitsioonikatel ja innovaatilistel Eesti ettevõtetel rahvusvaheliselt kasvada. SmartCapi Startup Estonia programmi tegevusi finantseeritakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest projekti EU60971 raames.