SmartCap tegi Rohefondist esimesed otseinvesteeringud

30.06.2023

SmartCapi Rohefondi otseinvesteeringute programmist sõlmiti esimesed rahastuslepingud Vok Bikes’i ja eAgronomiga, kellest esimene kaasas koos riikliku riskiraha, erainvestorite ja toetustega kokku 3,8 miljonit ning teine 5 miljonit eurot. Mõlemad ettevõtted panustavad oma innovaatiliste tehnoloogiatega keskkonnaprobleemide lahendamisse.

Pilt
SmartCapi Rohefondi otseinvesteeringute programmist sõlmiti esimesed rahastuslepingud Vok Bikes’i ja eAgronomiga
SmartCapi Rohefondi otseinvesteeringute programmist sõlmiti esimesed rahastuslepingud Vok Bikes’i ja eAgronomiga

SmartCap sõlmis investeerimislepingu põllumajandussektori iduettevõtjaga eAgronom. Ettevõte on võtnud sihiks aidata põllumajandustootjatel digitaalsete tööriistade ja tehnoloogiapõhiste strateegiate kaudu kasutusele võtta keskkonda säästvamad praktikad. Seda ennekõike läbi süsiniku sidumise jälgimise ja juhtimise tehnoloogiate kasutuselevõtu ning süsinikukrediidi loomise. See võimaldab põllumeestel süsiniku jalajälje vähendamise eest tasu saada ja vastutustundlikel ettevõtetel oma süsinikujalajälge korvata. Ettevõtte juhi Robin Saluoksa sõnul soovib eAgronom uue rahastusega kasvatada oma tooteportfelli ennekõike süsinikuturul ning laieneda kasvuhoonegaaside seire- ja mõõtmistehnoloogiatega Euroopasse ja Aafrikasse.

„eAgronom kaasas rahastusringis kokku 5 miljonit eurot ning sai pardale tugevad investorid, see annab kindluse soovitud arenduste ja laienemisega edasi liikumiseks,“ lausus SmartCapi juhatuse liige Sille Pettai lisades, et majanduse jahtumise ja investeerimisaktiivsuse languse tuules on ettevõtete jaoks raha kaasamine senisest palju aeganõudvam protsess, millega ka uued Rohefondist investeeringut soovivad iduettevõtted peavad arvestama. SmartCapi Rohefondi kõrval on eAgronomi suuremateks investoriteks Icos Capital ja Soulmates Ventures. Lisaks kaasatud kapitalile sai eAgronom tuge EASi rakendusuuringute programmist.

SmartCap on üks investoritest ka 3,8 miljoni euroses rahastusringis, kus kapitali kaasas Eesti iduettevõte Vok Bikes. Ettevõte arendab elektrilisi kargorattaid ning soovib investeeringuga tootmist laiendada ja üleeuroopalist müügivõrku ehitada. Vok Bikes tegevjuhi Indrek Petjärve sõnul annab Vok Bikesi rataste kiire tootearendustsükkel, madalad hooldus- ja elueakulud ning kohalik tarneahel ettevõttele tugeva konkurentsieelise globaalsel mikromobiilsuse turul ning panustab oluliselt kliimaeesmärkide saavutamisse.

„Vok Bikes panustab oma äristrateegiaga keskkonnaprobleemide lahendamisse transpordisektoris, kus järjest kasvavad e-kaubanduse mahud vajavad innovaatilisi viimase miili kojukandelahendusi ning väljakutseks on ka traditsiooniline liikluskoormus linnades. Meie jaoks oli oluline, et ettevõte tegeleb mittetarkvaraliste lahendustega arendamisega, on ennast tõestanud juba väljaspool Eestit ja kaasas nimekatelt erainvestoritelt arvestatavas mahus kapitali,“ kommenteeris rahastamisotsust SmartCapi juhatuse liige ja fondijuht Sille Pettai. Vok Bikes rahastusringis osalesid SmartCapi Rohefondi kõrval Metaplanet, Specialist VC, Sunly ja mitmed ingelinvestorid ning samuti kaasas ettevõte EASi rakendusuuringute programmist toetusraha.

Sille Pettai sõnul on rohesuunaga iduettevõtete huvi otseinvesteeringute vastu suur ning järgmisi otsuseid võib oodata juba lähikuudel. „Investeeringute rahastamisotsusele eelneb põhjalik SmartCapi Rohefondi tingimustele vastavuse ja kliimaeesmärkidesse panustamise hindamine ning koostöö rahastusringi kaasinvestoritega,“ lausus Pettai.

SmartCapi Rohefondi otseinvesteeringute programmi eesmärk on investeerida neisse varase faasi Eesti iduettevõtetesse, kes arendavad uusi tehnoloogiaid, tooteid või teenuseid, mis aitavad kaasa kliimaneutraalse ringmajanduse saavutamisele ja keskkonnaprobleemide lahendamisele. SmartCapi Rohefondi poolt ühte rohetehnoloogia ettevõttesse tehtav investeering jääb vahemikku 250 000 kuni 2,5 miljonit eurot.
SmartCap on kuni 2024. aasta lõpuni eraldanud otseinvesteeringute tegemiseks Rohefondist 20 miljonit eurot. Lisainfo Rohefondi otseinvesteeringute kohta on siin: https://smartcap.ee/open-calls/gtip-202210/

SmartCap Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.