SmartCap loob taastekava vahendite toel rohetehnoloogia investeerimisfondi

11.11.2021

SmartCap alustas ettevalmistustega uue riikliku investeerimisfondi – Rohefondi – loomiseks. Fondi eesmärk on investeerida ettevõtetesse, mis tegelevad keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja kliimaneutraalse ringmajanduse saavutamiseks mõeldud rohetehnoloogiate loomisega. Uus investeerimisfond panustab ühtlasi Eesti kapitalituru ja seeläbi laiemalt siinse ettevõtluskeskkonna arendamisse ja on osa Eestile eraldatud Euroopa Liidu taasterahastust.

Pilt
SmartCap
SmartCap

"Oktoobri alguses lõpliku kinnituse saanud Euroopa taasterahastu üks kandvaid sambaid on rohepöörde elluviimine, sh läbi investeeringute tuleviku rohetehnoloogiat arendavatesse ja edendavatesse ettevõtetesse," lausus SmartCapi juhatuse liige Sille Pettai. "Üheks taastekava osaks on SmartCapis ettevalmistamisel olev riiklik rohetehnoloogiate investeerimisprogramm, mis seab sihiks rohepöördeks vajalike pikaajaliste investeeringute pakkumise."

Pettai sõnul on SmartCap lähiajal alustamas turuanalüüsi ja konsultatsioonidega, selgitamaks koos kapitalituru osaliste ning roheettevõtjatega välja vajadused ja ootused riigipoolseks rahastamiseks läbi spetsialiseerunud rohetehnoloogia investeerimisfondi ehk nn Rohefondi. 

"Riikliku investeerimisfondi esmases fookuses on roheettevõtetesse investeerivad riskikapitalifondid - juba täna on turul mitmeid erainitsiatiive selliste fondide loomiseks," rääkis SmartCapi juhatuse liige. "Paralleelselt on osa SmartCapi Rohefondi rahastuslahendustest ka omakapitali otseinvesteeringud innovaatilistesse rohetehnoloogia ettevõtetesse. Seda eesmärgiga võimaldada ettevõtetel investeeringutele ligipääs olukorras, kus turul olemasolevate erainvestorite valmisolek ja investeerimisvõimekus rohetehnoloogiatesse panustada seab juba piirid. Teisalt võtab veel aega uute erasektori fondide käivitamine ja seega ka kapitali ettevõteteni jõudmine."

Aastatel 2022-2026 on plaanis SmartCapi Rohefondi kaudu pakkuda taastekava toel omakapitaliinvesteeringuid 100 miljoni euro ulatuses, millele lisandub erainvestorite panus. 

SmartCap lähtub loodava fondi investeerimispoliitika väljatöötamisel taastekava üldtingimustest, eesmärgiga toetada Euroopa roheleppe keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamist.

Rohefondi investeerimispoliitika põhiprintsiibid ja rahastuse täpsemad tingimused on kavas riigisiseselt kinnitada uue aasta alguseks. 

SmartCap on KredExi tütarettevõte ning Finantsinspektsioonis registreeritud väikefondivalitseja, mis valitseb riiklikku riskikapitalifondi. SmartCapi missioon on panustada Eesti majanduskasvu ja arendada regiooni kapitaliturgu, mis võimaldaks ambitsioonikatel ja innovaatilistel Eesti ettevõtetel rahvusvaheliselt kasvada. 

SmartCapi valitsetava Early Fund II varade maht oli 2020. aasta lõpu seisuga 69,4 miljonit eurot. SmartCapi investeeringud läbi fondi- ja otseinvesteeringute on jõudnud kokku ligi 100 ettevõttesse, mille koondkäive ulatus 400 miljoni euroni. 

________

Lisainfo:

Sille Pettai

[email protected] 

SmartCapi juhatuse liige