SmartCap on alustanud Rohefondiga esimeste ettevõtete investeeringutaotluste hindamist

06.12.2022

Oktoobri lõpus avatud SmartCapi Rohefondi otseinvesteeringute programmi on laekunud esimesed rahastustaotlused, mis on läbinud esialgse vastavuskontrolli.

Pilt
SmartCap on alustanud Rohefondiga esimeste ettevõtete investeeringutaotluste hindamist
SmartCap on alustanud Rohefondiga esimeste ettevõtete investeeringutaotluste hindamist

Hetkel on SmartCapil käsil detailsem ettevõtete ja nende taotluste läbivaatamine ja hindamine, esimeste rahastusotsusteni loodetakse jõuda 2023. aasta esimese kvartali jooksul.

“Vaid kuu pärast Rohefondi otseinvesteeringute programmi avamist 31. oktoobril on siinsetel idufirmadel arvestatav huvi, et SmartCap liituks nende rahastamisringiga,” lausus SmartCapi juhatuse liige ja fondijuht Sille Pettai. “Esmase vastavuskontrolli teeme taotluste puhul 20 tööpäeva jooksul pärast nende laekumist, misjärel oleme alustanud taotluste sisulise läbivaatamise ja hindamisega. Seejärel rahastusotsuseni jõudmisel saab määravaks taotleja esitatud informatsiooni detailsus, eraraha kaasamise valmidus, toode ja tehnoloogia ise ning selle sobivus Rohefondi strateegiasse.”

Sille Pettai sõnul eelneb rahastusotsusele põhjalikum Rohefondi põhimõtetele ja investeerimisprogrammi tingimustele vastavuse hindamine ning suhtlus nii rahastust taotleva ettevõtte kui vajadusel ka rahastusringi kaasinvestoritega.

“SmartCapi Rohefondist rahastuse saamiseks tuleb iduettevõttel täita mitu olulist, nii vormilist kui sisulist eeltingimust,” kirjeldas Pettai. “Esiteks peab tegemist olema varase faasi Eesti rohetehnoloogia ettevõttega, kelle peamine majandustegevus toimub Eestis. Rohefondi fookuses on ennekõike mitte-tarkvaraliste lahenduste väljatöötamisele keskendunud ettevõtted, kelle tegevus aitab kaasa rohepöörde eesmärkide saavutamisele.”

SmartCapi fondijuht lisas, et olulisi eeltingimusi, mille täitmine on rahastusotsuse aluseks, on mitmeid. Need puudutavad vastavust Euroopa Liidu kestliku rahastuse taksonoomia reeglitele, aga ka taotletava investeeringu mahtu, kaasatud erainvestorite olemasolu jm.

“Rahastusringi peab olema kaasatud ka erainvestoreid, kes ei pea küll taotluse esitamise hetkel veel lõplikku investeerimiskohustust võtma, kuid investeeringu tegemise hetkeks peab eraraha osakaal olema vähemalt 50 protsenti,” rääkis Sille Pettai. “SmartCapi Rohefondi poolt ühte rohetehnoloogia ettevõttesse tehtav investeering jääks vahemikku 250 000 kuni 2,5 miljonit eurot.”

Täpne aeg, mil SmartCapi Rohefond esimesed otseinvesteeringute rahastusotsused langetab, sõltub Pettai sõnul kõigi eeltingimuste täitmisest. “Iga rahastusotsus on unikaalne ning võtab arvesse taotleja erinevaid elemente meeskonnast ja ärimudelist kuni rohepanuse ja tehingu tingimusteni, mida hindame juba suhtlusel roheettevõtjaga. Praeguse seisuga prognoosime, et esimeste rahastamisotsuseni jõuame tuleva aasta esimeses kvartalis,” lisas ta.

SmartCap Rohefondi otseinvesteeringute programmi kogumaht on kuni 2024. aasta lõpuni eelduslikult 20 miljonit eurot. Rahapaigutused tehakse ettevõtetesse omakapitaliinstrumentide kaudu või konverteeritavate laenudena.

SmartCapi Rohefondi otseinvesteeringute programmi tingimused on nähtavad siin.

SmartCapi Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.

SmartCap on KredExi ja EASi ühendasutuse tütarettevõte ning Finantsinspektsioonis registreeritud väikefondivalitseja, mis valitseb riiklikku Riskikapitalifondi  ja Rohefondi.