Selgusid Rakvere linnametsa elamurajooni ruumilise planeerimise ideevõistluse võitjad

09.05.2011

4. mail Projektiruumis März toimunud avalikul üritusel kuulutati välja Rakvere linnametsa elamurajooni ruumilise planeerimise ideevõistluse võitjate pingerida ning kavandite autorid.

Rahvusvaheline žürii, mille töös osalesid Rakvere linna peaarhitekt Raul Järg, IFHP( International Federation for Housing and Planning) esindaja Regitze Marianne Hess, KredExi esindaja Mirja Adler ja Eesti Arhitektide Liidu arhitektid Jan Skolimowski ning Lembit-Kaur Stöör hindasid ideevõistluse igati kordaläinuks ning kõik laekunud võistlustööd kõrgetasemeliseks. Põhjaliku arutelu tulemusel jõuti üksmeelsele otsusele tunnustada alljärgnevaid töid:

I preemia (1300 EUR) pälvis töö märgusõnaga WHERE CITY AND FOREST MERGE TOGETHER, mille autoriks on arhitekt Peter Sand (Taani). Žürii hinnangul on võidutöö hästi läbimõeldud kontseptsiooniga, selge ja arusaadav. Linnast metsa kulgevad rohekoridorid ja tugev avaliku ala idee väärtustavad ka juba tänast naabrust. Planeeringuga püütakse vähendada autodest tingitud müra ning luua meeldiv atmosfäär nii uue piirkonna elanikele kui jalutajatele linnast. Elu-ja puhkealad on pakutud töödest kõige tugevama struktuuriga ja tihedamad, samas võimaldavad piirkondi etapiti arendada ning vajadusel hoonete mahtusid vähendada või hooneid ümber paigutada. Välja on pakutud ka meeldiv lahendus seni kasutuseta kitsale ojaäärsele alale.

II preemia (900 EUR) vääriliseks tunnistati kavand märgusõnaga METS MAJA SEES, mille autoriteks Sille Pihlak ja Alvin Järving. Kavandis esitatud planeeringuga säilitatakse uues elurajoonis olemasolevale linnahoonestusele sarnanev ja sellega harmoniseeruv struktuur. Pakutud kiviaedade ja munakivisillutisega teede idee looks piirkonnale tugeva identiteedi, olles metsakeskkonnas siiski piisavalt abstraktne ja loomulik. Lasteaia ja vanurite päevakeskuse lahendus võimaldab positiivset sotsiaalset suhtlust vanurite ja laste vahel, kuid pakutud asukohta pidas žürii siiski liiga kaugeks olemasolevast linna infrastruktuurist. Idee tugevuseks on säilitada elukeskkonnas võimalikult palju metsa, mõjudes kõige „eestilikumalt“.

III preemia (700 EUR) vääriliseks tunnistati kavand märgusõnaga IVA, töö autoriks Martin Noorväli.
Kavandis pakutud idee säilitab tänase tänavavaate, metsaäär jääb puutumatuks ning uus hoonestus peidetakse metsa sisse. Säiliksid ka piirkonnas leiduvate väärtuslike lehispuude rühmad. Väljapakutud punkthoonestus säilitab võimalikult palju metsast ilmet. Kitsas ojaäärne piirkond on kenasti lahendatud kesklinnaga ühendava rohekoridorina. Ühendus kogu elamupiirkonnaga on lahendatud juba väljakujunenud teede pikendustena, samas hinnati liiklusskeemi veidi kohmakaks, mis mitmekordistaks olemasolevate tänavate liikluskoormust.

Lisaks kolmele võidutööle otsustas žürii tunnustada kavandeid AED-LINNA-METS (autor Alvin Järving) ja METSAELU (autor Ott Alver).

Töödega on võimalik tutvuda veel kuni 8. maini Projektiruumis März (Olevimägi 7). Näitus on avatud iga päev 13:00 – 18:00.

Rakvere linn soovis ideevõistlusega leida innovatiivset lahendust reaalsele uuele elukeskkonnale Rakvere linnametsas. Tulevikus arendatav ala peab kujunema looduslähedaseks, energia- ja ressursisäästlikuks ja innovaatiliseks elamupiirkonnaks ning kvaliteetseks elamiskeskkonnaks.

Võistlejatelt oodati üldplaneeringus ettenähtud alale sisulise kontseptsiooni ja ruumilise ideelahenduse pakkumist koos uushoonestuse ja ühiskasutuses olevate alade äranäitamisega. Kokku esitati noortelt arhitektidelt konkursile 9 võistlustööd.

KredExi eestvedamisel toimub Tallinnas 11.-14.09.2011 rahvusvaheline IFHP konverents.
KredExi, Rakvere linna ja Eesti Arhitektide Liidu poolt IFHP 55. aastakongressi „Elamumajanduse ja planeerimise mõju majanduskeskkonnale“ raames korraldati noorte arhitektide ja arhitektuuri eriala tudengite võistlus. IFHP konverentside raames on tavaks korraldada arhitektuurivõistlusi noortele arhitektidele, et anda neile võimalusi kogemuste saamiseks konkurssidel osalemisel.

Sarnane eesmärk on ka Eesti Arhitektide Liidu poolt algatatud, noortele, kuni 30-aastastele arhitektidele ja arhitektuuritudengitele suunatud kiirvõistluste sarjal, mis võimaldab noori arhitekte kaasates leida omavalitsustes ette tulevatele päevakajalistele probleemidele kiireid ja alternatiivseid lahendeid. Noortele on see heaks võimaluseks pakkuda ideevõistlustel välja värskeid ja innovatiivseid lahendusi, omandada praktilisi kogemusi ning seeläbi kergemini siseneda erialasele tööpõllule.