Riski- ja erakapitalituru arendamiseks luuakse KredExi fondifond

24.11.2014

Valitsus kiitis heaks ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muudatused, mille peamine eesmärk on mitmekesistada ettevõtluse toetamise instrumente. Peale otsetoetuste, laenude ja tagatiste lisanduvad uue rahastamisvõimalusena investeeringud nendesse investeerimisfondidesse, mis investeerivad Eesti ettevõtete omakapitali.

KredExi juurde luuakse fondifond, milleks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium eraldab perioodil 2014-2020 struktuurifondi vahenditest 60 miljonit eurot. Seeläbi tekib ka pensionifondidel võimalus investeerida allfondidesse, mis omakorda pakuvad rahastamisvõimalusi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sullingu sõnul jaguneb KredExi fondifond kasvufaasi, varase faasi ja äriinglite kaasinvesteeringute vahel ning läbi selle instrumendi saab investeeringu ligikaudu 60 Eesti iduettevõtet. „Riiklikud fondiinvesteeringud aitavad arendada riski- ja erakapitali turgu ning seeläbi pakkuda alustavatele ja arenevatele ettevõtetele lisavõimalusi raha kaasamiseks. Samuti on see hea kasvulava uutele fondijuhtidele,“ ütles Anne Sulling.

Eelmisel aastal tehti ettevõtetesse investeeringuid 27,5 miljoni euro ulatuses, sellest ligikaudu 22 miljonit eurot investeeriti ettevõtete kasvufaasis. Varase faasi investeeringuid on seni aga tehtud väga vähe. Võrreldes Euroopa Liidu keskmisega on Eesti riski- ja erakapitali investeeringute mahud 1,7 korda väiksemad.

Eelnõuga tõstetakse ka laenude riikliku tagamise maksimaalset määra seniselt 75%-lt 80%-ni. Samuti saab KredEx õiguse omandada ja võõrandada osalus laenu saanud äriühingutes ilma valitsuse igakordse volituseta. Eelnõu jõustub märtsis 2015.