Riiklike laenukäenduste maht kahekordistub

19.03.2009

Täna kiitis valitsus heaks Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muudatuse, millega suurendatakse laenutagatiste summat ning antakse ka suurettevõtetele võimalus taotleda laenukäendust.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis valminud eelnõu on osa riigi tugipaketist eksportivatele ettevõtetele. Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muudatus võimaldab tagada ettevõtete laene senisest suuremale hulgale ettevõtetele praegusest suuremas mahus. Selleks suurendatakse KredExi antavate ettevõtluslaenude tagatislepingute kogusummat seniselt 800 miljonilt kroonilt 1,5 miljardini.

Samuti kaob senikehtinud ettevõtete suuruse piirang, nii et nüüd on ka suurettevõtetel (250 ja rohkem töötajat) võimalus taotleda laenudele riigi käendust. Suuremas mahus laenutagatised aitavad ettevõtjatel saada lihtsamini nii käibe- kui investeerimislaenu. See aga omakorda aitab jätkata äritegevusega ning lihtsustab investeeringuid tootmise ümberkorraldamisse. Seetõttu on seadusemuudatusel otsene positiivne mõju töökohtade säilitamisele ja loomisele ja see aitab kaasa surutisest väljumisele.

Elamumajanduslaenude tagamise puhul suureneb summa olemasolevalt 950 miljonilt samuti 1,5 miljardini. Elamumajanduslaenudena tagatakse ka korterelamute renoveerimiseks mõeldud laene, mis on eelkõige mõeldud energiasäästule suunatud investeeringute soodustamiseks. Suurenenud garantiimahud aitavad luua täiendavat nõudlust täna madalseisus olevale ehitussektoris, kuid veelgi olulisemana aitavad kaasa elamufondi energiatõhususe kasvule ehk otseselt vähendada kulutusi küttele ja soojusele.

Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muudatuse jõustumine on üks osa 9. veebruaril 2009 valitsuskabinetis heakskiidu saanud ettevõtluse tugipaketist. Seaduse jõustumiseks on vaja Riigikogu heakskiitu.


Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade,
19.03.2009