Riik toetab süvatehnoloogia iduettevõtete äri arendust

09.10.2023

Alates tänasest, 9. oktoobrist saavad süvatehnoloogia iduettevõtjad esitada EASi ja KredExi ühendasutusele taotlusi toetuse saamiseks oma äriarendusprojektidele.

Startup Estonia süvatehnoloogia valdkonna juht Vaido Mikheim sõnas, et süvatehnoloogia valdkonna iduettevõtete arendatavaid tooteid ja teenuseid iseloomustab tugev teaduspõhisus. "Teaduse kommertsialiseerimises nähakse täna suurt globaalset potentsiaali nii keeruliste probleemide lahendamisel kui ka majanduskasvu saavutamisel ning uue toetusmeetme abil soovimegi ergutada suurema lisandväärtusega toodete ja teenuste loomist Eestis ning samuti nende eksporti," selgitas Mikheim.

Süvatehnoloogia valdkonna iduettevõtete eesmärk on viia teadustulemusi ühiskonda reaalsete toodete ja teenustena. Peamised tehnoloogiavaldkonnad, mida süvatehnoloogiate all silmas peetakse on näiteks kõrgtehnoloogilised materjalid, uudsed energeetikalahendused, sh vesinikutehnoloogiad, tehisintellekt, biotehnoloogiad, sh sünteetiline bioloogia ja uuendtoit, autonoomsed sõidukid, robootika ja kosmosetehnoloogiad.

„Riigina on meie eesmärk saada tehnoloogiate kasutajatest tehnoloogiate loojateks – see on aga kapitalimahukas ning riskantne. Eriti süvatehnoloogia ettevõtetel on oluline testida oma uudsete lahenduste võimalikke kliente ja turunišše varases staadiumis. Seda uus toetus soodustabki: oma toote- või teenusekontseptsioonide katsetusi potentsiaalsete klientide juures või turusobivuse uurimist ekspordi sihtriikides,“ tõi välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arendus- ja innovatsioonivaldkonna juht Sigrid Rajalo.

Toetuse eesmärk on kasvatada Eesti majanduses suurema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate loomist ning nende eksporti. Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud kuni viis aastat tegutsenud süvatehnoloogia mikro- ja väikeettevõtted, kus on vähemalt kaks töökohta. Maksimaalne toetus on 50 000 eurot ettevõtte kohta ning minimaalne omafinantseering on 25%. Meetme kogueelarve on 1 000 000 eurot ning esimese toetusvooru maht on 250 000 eurot.

Süvatehnoloogia iduettevõtja on ettevõtja, kes arendab tehnoloogiaid, mida iseloomustab aeganõudev ja kapitalimahukas protsess ning suurem teadmatus ja äririsk selle tehnoloogia paikapidavuse või rakendatavuse osas.

Taotlusvoor on avatud 09.10.2023 kell 12.00 kuni 08.11.2023 kell 16.00.

Rohkem infot: https://eas.ee/grants/iduettevotja-toetus 

Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus ning programmi teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap. Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.