Riik tahab aidata kaasa ekspordile ja innovatsioonile

29.05.2008

Majandusminister Juhan Parts teeb neljapäeval valitsuskabinetile ettepaneku alustada ettevõtete innovatsiooniosakute programmi ning väljastada senisest enam kesk- ja pikaajalisi ekspordigarantiisid.

"Kõik, mis toetab suure lisandväärtusega eksporti ja innustab innovatsioonile, tuleb ettevõtjatele välja pakkuda," kommenteeris Parts ettepanekut. "On väga oluline, et need meetmed jõuaksid ka reaalselt ettevõtjate töölauale."

Parts teeb majandusministeeriumi teatel valitsuskabinetile ettepaneku alustada 15 miljoni kroonise eelarvega innovatsiooniosakute pilootprogrammiga, mida rahastaks Euroopa Regionaalarengu Fond. Ettepaneku järgi väljastaks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) pilootprogrammi jooksul kokku 300 50.000-kroonist innovatsiooniosakut. Innovatsiooniosakute programmi abil saaksid ettevõtted enda arendamiseks tasuda ülikoolile või mõnele muule teadus- või arendusasutusele lepingulise teadus- ja arendustöö eest. Sarnane skeem on edukalt kasutusel näiteks Iirimaal ja Hollandis, märkis ministeerium oma teates.

Teise majandust elavdava meetmena teeb majandusminister valitsuskabinetile ettepaneku väljastada senisest enam riiklikult tagatud kesk- ja pikaajalisi ekspordigarantiisid. Majandusministeeriumi tehtud analüüsist selgub, et iga 100 miljonit krooni eksporti, mis on tekkinud tänu garantiiskeemi kasutamisele, loob otseselt 20 miljonit krooni lisandväärtust. Prognooside järgi võiksid garanteeritud ekspordi mahud ulatuda aastas 1,1-1,5 miljardi kroonini.

Analüüsile tuginedes teeb ministeerium ettepaneku lubada Kredexil anda korraga välja garantiisid lähemas perspektiivis kokku kuni kolme miljardi krooni ulatuses ning pikemas perspektiivis kuni viie miljardi krooni ulatuses. Praegu tohib Kredex võtta garantiikohustusi kuni ühe miljardi krooni eest. Piisava riikliku garantii olemasolu on ministeeriumi teatel tihti eeltingimuseks, et Eesti ettevõte võiks olla peatöövõtja riskantsetele turgudele suunatud projektides. Samuti on see lisaargument sarnastes projektides Eesti allhankija kasutamiseks. Seega aitaks kesk- ja pikaajaline ekspordigarantii ministeeriumi sõnul tekitada lisanduvat ekspordikäivet ja suurendada Eesti ettevõtete rahvusvahelisel turul tegutsemise võimekust ning tõsta nende usaldusväärsust.


Allikas: BNS
Kuupäev: 29.05.2008