Riik loob ettevõtete ekspordi toetamiseks äriühingu

12.01.2009

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts saatis reedel ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisringile Ekspordi riikliku garanteerimise seaduse eelnõu, millega luuakse ettevõtetele ekspordigarantii andmiseks krediidikindlustusega tegelev riigi äriühing.

Eelnõu järgi asutab riik äriühingu, milles sihtasutus KredEx omandab osaluse ning osutab juhtimislepingu alusel teenust. Äriühingu loomine võimaldab anda ettevõtjatele senisest suuremas mahus kesk- ja pikaajalisi ekspordigarantiisid, vajadus selle järele selgus KredExi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös läbi viidud analüüsist. Samuti on seoses maailma majanduses tekkinud probleemidega mitmekordistunud huvi lühiajaliste ekspordigarantiide vastu. Takistuseks ekspordigarantiide andmisel on seni eelkõige KredExi ekspordi garanteerimise sihtfondi liiga väike kapitalimaht ja garantiiandmise jäigad omakapitalinõuded, mis ei vasta väljakujunenud turu vajadustele.

Praegu on KredExi ekspordi garanteerimise sihtfondi suuruseks 100 miljonit krooni, mis võimaldab garantiisid väljastada kogumahus kõige enam 800 miljonit krooni. Nõudlusest tulenev potentsiaalne garantiide maht, mida iga-aastaselt oleks võimalik väljastada, on aga suurusjärgus üle miljardi krooni.

Tuginedes analüüsile oleks kesk- ja pikaajalistest ekspordigarantiidest saadav potentsiaalne kasu riigile märkimisväärne – iga 100 miljonit krooni eksporti, mis on loodud tänu garantiiskeemi kasutamisele, loob otseselt üle 20 miljoni krooni lisandväärtust. Prognooside kohaselt võiksid garanteeritud ekspordi mahud ulatuda 1,1-1,5 miljardi kroonini aastas. Seega on garantiiskeemist saadav otsene lisandväärtus perioodil 2009-2013 kokku umbes miljard krooni.

Loodaval äriühingul on eraldi juhatus ja nõukogu. Plaani järgi moodustab äriühingu omakapitali 200 miljoni krooni suurune riigieelarveline investeering, 100 miljonit krooni tuleb KredExi osalusest ning lisaks on omakapitalis täiendav kahjureserv 200 miljonit krooni Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest. Riigi otsene osalus äriühingus hakkab olema 66,5% ja sihtasutuse KredEx osalus 33,5%. Äriühingu finantsandmed konsolideeritakse või kantakse kapitaliosaluse meetodil sihtasutuse KredEx aruandesse.

Valitsuskabinet tegi 28. aprillil 2008 majandus- ja kommunikatsiooniministrile ülesandeks töötada välja ekspordi riikliku garanteerimise seaduse muutmise ettepanekud. Eelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda e-õiguses aadressil http://eoigus.just.ee/?act=10&subact=1&ESILEHT_W=243605