Riik investeerib kõrgtehnoloogiliste investeeringute fondi kaudu 10 miljonit

27.02.2019

Veebruari lõpus sõlmisid Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, KredEx ja SmartCap kauaoodatud kokkuleppe. Sellega eraldab riik 10 miljonit eurot investeeringuteks teadus- ja arendustööle orienteeritud iduettevõtetesse.

Riik investeerib KredExi tütarettevõtte SmartCapi ja selle poolt valitsetava Early Fund II kaudu kõrgtehnoloogilistesse iduettevõtetesse, millede toote või teenuse arendus ja ärimudel põhinevad suuresti teadus- ja arendustööl ning sellega seotud intellektuaalsel omandil. Otseinvesteeringuid iduettevõtetesse riik siiski ei tee, selleks plaanib SmartCap leida konkursi korras eraturult fondijuhi.

SmartCapi juhatuse liikme Sille Pettai sõnul on Eestis palju kogenud ettevõtjaid ja eksperte, kuid teadusmahukates valdkondades on endiselt ebapiisavalt kapitali, et kõiki ideid realiseerida. “On väga tervitatav, et riik adresseerib just teadus- ja arendustöö mahukate iduettevõtete kapitali puuduse probleemi, investeerides kõrge kasvupotentsiaaliga innovatsioonile orienteeritud varase faasi tehnoloogiaettevõtetesse,” toob Pettai välja.

Seni on Eesti riik investeerinud eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondadesse, kuid nüüd on eesmärgiks panustada nendesse innovatsioonile suunatud iduettevõttesse, mille kulud teadus- ja arendustöödele on mõistagi suured ning kus finantseerimise puudujääki on eriti teravalt tunda. Antud fakti kinnitasid ka eelmisel sügisel MKMi, SmartCapi ja Startup Estonia koostöös tellitud turu-uuringu tulemused, milles osalejad rõhutasid, et just teadus- ja arendusmahukates ning intellektuaalomandi-rohketes valdkondades on kapitali kättesaadavus käivitusperioodil paljude ettevõtete jaoks suureks takistuseks.

Riigi initsiatiiv on teretulnud ka põhjusel, et kuna teadusmahukate investeeringute puhul on riskitase kõrgem ja eeldatav investeeringu ajahorisont reeglina pikem, pärsib see erainvestorite huvi ja piirab veelgi kapitali kättesaadavust. Loodetavasti on riigi initsiatiiv esimene samm olukorra muutmiseks ning riigi kui nurgakiviinvestori panus uude fondi loob suuremad võimalused kaasata valdkonda ka erainvestoreid.

Riikliku fondifondi Early Fund II fondivalitseja SmartCap kavatseb riigieelarvest eraldatud 10 miljoni euro investeerimiseks korraldada konkursi, et leida sobiv erafondivalitseja. SmartCapi juhatuse liige Sille Pettai kinnitab, et investeering tehakse vastavalt SmartCapi varase faasi fondifondi strateegiale.

Ettevalmistusi konkursi läbiviimiseks on alustatud ning veel selle aasta jooksul soovib SmartCap välja töötada konkursi tingimused, et alustada sobiva fondivalitseja meeskonna otsimist sarnaselt varasemate investeeringutega riskikapitalifondidesse.

Pettai toob välja, et lisaks kapitali kaasamisele on vähemalt sama oluline ka iduettevõtete koostöö nii kohalike kui ka rahvusvaheliste investorite ja ekspertidega, mis on samuti SmartCapi fookus. SmartCap teeb investeeringuid kogenud riskikapitali fondijuhtide kaudu, kellel on lisaks investeeringule ka selgelt võimekus panustada iduettevõtete arengusse ning pakkuda neile ka mitmekülgset tuge ja professionaalset nõu.

Eesti riik sisenes riskikapitali turule investorina 2008. aastal ning käesolev uus investeering on järgmine oluline samm riskikapitalituru arendamiseks. Kui kümme aastat tagasi alustati otseinvesteeringutega, siis tänaseks on üle mindud fondifondi strateegiale. Riskikapitali pakkumine läbi fondifondide, nagu Balti Innovatsioonifond I, Early Fund II ja EstFund, on eraturu väga hästi toimima pannud ning kokku jõuab riigi osalusega fondide kaudu ettevõteteni ligi 600 miljoni euro ulatuses era- ja riskikapitaliinvesteeringuid.

 

SmartCapi valitsetav Early Fund II investeerib Eesti riskikapitalifondidesse, mis paigutavad kapitali varase faasi Eesti tehnoloogiaettevõtetesse, millel on suur rahvusvaheline kasvupotentsiaal.