Riik eraldab väikeelamute korrastamiseks 28 miljonit eurot

02.06.2023

Selle aasta teises pooles avaneb KredExil uus väikeelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvoor, mille raames panustatakse väikeelamute energiatõhususe suurendamisse rekordilised 28 miljonit eurot.

Pilt
Renoveeritud väikeelamu
Renoveeritud väikeelamu

KredExi ja EASi ühendasutuse eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on ka praegu võimalik väikeelamute omanikel toetust saada, ent üleminekul uuele rahastusallikale peatatakse ajutiselt taotlemine. “Oleme saanud turuosalistelt signaali, et praegu maja korrastada soovijad ei jõuaks töödega valmis sellises ajaraamis, mis võimaldaks olemasolevast eelarvest väljamakse teha. Selleks, et keegi toetusest ilma ei jääks, peatame alates 1. juulist praeguse vooru ning taasavame taotlusvooru juba aasta teises pooles. Kindlasti tasub elamu rekonstrueerimise plaanidega jätkata, et vooru taasavanedes saaks töödega alustada. Eriti arvestades, et edaspidi on pikemaks perioodiks ettenähtud püsivam rahastus ka väikeelamute omanikele.”  

Kui soovitakse toetusega töid teostada, ei tohi töödega alustada enne uue vooru algust ja taotluse esitamist. 

“Hoonete rekonstrueerimine on hea nii kliimale kui ka kasulik iga pere rahakotile, seeläbi on võimalik juhtida paremini oma tarbimist, säästa kuludelt ning saavutada parem elukvaliteet ja sõltumatus hinnakõikumistest,” sõnas kliimaminister Kristen Michal. 

Seni on kõige enam toetust taotletud päikesepaneelide paigaldamiseks, fassaadi, katuse, vundameni või esimese korruse põranda soojustamiseks, küttesüsteemi renoveerimiseks või asendamiseks, akende-uste vahetamiseks ning ventilatsioonisüsteemi rajamiseks, remondiks või asendamiseks. 

Tänaseks on toetuse eraldamise otsus tehtud juba 2255 korral, kogusummas 15,36 mln eurot. Projekte on rahastatud nii Euroopa Liidu Taaste- ja vastupidavusrahast (RRF) kui ka riigieelarvelistest vahenditest. Järgnevatel aastatel jagame toetust RRF vahendidest. 

Teavitame vooru taasavamisest esimesel võimalusel. Infot tasub jälgida ka kodulehelt kredex.ee/majaduueks 

EASi ja KredExi ühendasutus on üks osapool Euroopa Liidu projektis LIFE IP BuildEST, mis toob kokku eri osapoolte teadmised ja kogemused Eesti elamufondi rekonstrueerimiseks aastaks 2050.   

RRF