Riik annab hoogu Ida-Virumaa iduettevõtlusele

07.05.2019

Osana riigi regionaalarengu strateegia raames elluviidavast Ida-Virumaa programmist toetab Rahandusministeerium partnerluses KredExi ja Startup Estoniaga iduettevõtete ökosüsteemi loomist ja arendamist Ida-Virumaal ligi 600 000 euroga.

Pilt
Pilt
KredEx

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on uusettevõtluse fookusesse seadmine kindlasti positiivse mõjuga. “Iduettevõtluse toetamine Ida-Virumaal loob atraktiivseid võimalusi noortele, panustab ettevõtlusaktiivsuse tõusu ja targa majanduse arengusse. Ida-Virumaa suurematel linnapiirkondadel on potentsiaali koondada piisaval hulgal iduettevõtluse valdkonnast huvitatuid ning tekitada seeläbi vajalik sünergia,” ütles riigihalduse minister Aab. “Seni on Ida-Virumaa olnud selles valdkonnas võrreldes Eesti suuremate linnapiirkondade, Tallinna, Tartu ja Pärnuga mitmetel põhjustel kõrvalejäänu rollis.”

Minister Aabi sõnul on start-up maailm üks enim rahvusvahelisemaid ja multikultuursemaid valdkondi, mistõttu on huvitatutel võrdsed võimalused olenemata keelelisest või kultuurilisest taustast. “Usutavasti aitab see samm tuua piirkonnale positiivset tähelepanu ning anda pikemas perspektiivis ka olulise panuse meie majandusse,” lisas Aab.

Startup Estonia juhi Maarika Truu sõnul tuleb lisaks praegu juba tegutsevate ja tegevust alustavate iduettevõtete arengu kiirendamisele, tegeleda ka järelkasvu ja ettevõtlikku elulaadi juurutamisega. “Mul on hea meel, et Ida-Virumaal plaanitavate tegevuste fookuses on just lapsed ja noored ning toetatakse algatusi, mis tegelevad ka startup-mõttelaadi kasvatamisega. Just nemad on meie tulevased edukad iduettevõtjad. Usun, et pilootprogrammi abil saavad julguse rohkemad särasilmsed aktiivsed noored, kes hakkavad ka ise kohalikku kogukonda panustama, sest just kohalikke edu- ja kogemuslugusid ongi uute tulijate innustamiseks vaja.”

Viimased viis aastat on KredEx panustanud Ida-Virumaa noorte ettevõtlikkuse kasvatamisesse läbi algatuste Minu Lugu (varasemalt Ettevõtlikkus Kooli) ja KredExi Karjääriretked, mis ka sel aastal kohalikud ettevõtjad ja noored kokku viivad. KredExi Karjääriretked toimuvad novembri alguses vähemalt kaheksas Eesti maakonnas ning algatuse Minu Lugu raames käib oktoobri alguses vähemalt 100 ettevõtjat koolides üle Eesti oma lugu rääkimas.

Alates aprilli lõpust on Startup Estonia esindatud ka Narvas, Vaba Lava ruumides, kus alustas tööd Ida-Viru tegevussuuna projektijuht Elina Dubova, kelle ülesandeks on kindlustada kõigi tugiprogrammide edukas elluviimine.

Juba täna toimub Narva Vaba Laval ka startup-kogukonna kohtumine, mille eesmärk on kaardistada koostöökohad ning luua ühtne Ida-Viru koostöövõrgustik startup-ökosüsteemi arendamiseks. Kohtumisel osalevad erinevad organisatsioonid: Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK), Integratsiooni SA, Narva Kunstiresidentuur, Startup Wiseguys. Samuti ülikoolide esindajad ja kohalikud iduettevõtjad.

Lisaks lansseeritakse 5. juunil koostöös SEB Pangaga ideedekonkurss „Supp/Cуп", mille raames hakkavad toimuma regulaarsed üritused kogukondlike heade mõtete toetamiseks.

Riigi regionaalarengu strateegia elluviimiseks eraldab riik perioodil 2014-2020 regionaaltoetusteks kokku ligikaudu 324 miljonit eurot. Ida-Virumaa programmi elluviimiseks on sealhulgas kavandatud 23,6 miljonit eurot.