Riigikohus jättis lõpliku õiguse KredEx Krediidikindlustusele

04.05.2017

Riigikohus ei võtnud menetlusse Windoori kaebust KredEx Krediidikindlustuse ja Windoori vahelises kohtuvaidluses kindlustuslepingu tühistamise üle.

Riigikohus nõustus Tallinna Ringkonnakohtu ja Harju Maakohtu otsustega, mis ei rahuldanud Windoori nõuet kindlustushüvitise maksmiseks. Kõik kohtuastmed leidsid, et KredEx Krediidikindlustus tühistas 2014. aastal Windoori kindlustuslepingud õiguspäraselt ja põhjendatult, sest Windoor kallutas KredEx Krediidikindlustust kindlustuslepingute sõlmimisele pettuse teel. KredExil puudub seoses Windoori Kasahstani tehingutega kohustus kindlustushüvitist maksta.

KredEx Krediidikindlustuse juhi Meelis Tambla sõnul AS KredEx Krediidikindlustus hüvitab eksportijatele laekumata arvetest tulenevad kahjud. “Antud juhul sai kogu probleem alguse sellest, et Windoor sõlmis kindlustuslepingu varjates teadlikult täiendavaid kõrvalkokkuleppeid Kasahstanis, mille Windoor jättis täitmata ning see andis ostjale aluse maksmisest keeldumiseks,“ selgitas Tambla.

KredEx Krediidikindlustust kohtus esindanud advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN advokaatide sõnul kinnitab Riigikohtu tänane määrus seda, et alama astme kohtute otsused olid täies ulatuses seaduslikud ja põhjendatud. „Mahukate tõendite igakülgse uurimise tulemusel tuvastasid kõik kohtuastmed Windoori poolsed olulised rikkumised. Seetõttu oli KredEx Krediidikindlustuse otsus kindlustuslepingud tühistada õiguspärane ja põhjendatud,“ kinnitas vandeadvokaat Leon Glikman. Vandeadvokaadi Paul Kerese hinnangul tähendavad kohtute otsused seda, et pettusele panuseid panna ei maksa. „Kui ettevõtja püüab omandada riiklikku eksporditagatist valedel eeldustel või varjatud motiividel, siis kannab kindlustusvõtja oma riskid ise“, selgitas Keres. Kerese sõnul lõpetas Riigikohtu määrus vaidluse lõplikult.

KredEx Krediidikindlustuse ja AS Windoor vaheline kohtuvaidlus puudutas 2014. aasta detsembris tühistatud krediidikindlustuslepingut. Kohtuvaidlus käis kindlustushüvitise maksmise kohustuse üle ning Windoor nõudis KredEx Krediidikindlustuselt ligi 14 miljoni euro maksmist