Riigikogu Majanduskomisjon külastas KredExit

26.02.2008

KredExit külastas Riigikogu Majanduskomisjon. Kohtumise eesmärgiks oli anda ülevaade KredExi tegevusest ning pakutavatest käendus- ja laenutoodetest. Muu hulgas olid kõne all ettevõtetele pakutavad laenukäendused, kapitalilaen, alustavatele ettevõtetele mõeldud stardilaen, ekspordigarantiid ja eluasemekäendused, samuti energiasäästuga seotud teemad. Lisaks diskuteeriti võimaluse üle pakkuda senisest oluliselt suuremas mahus ekspordigarantiisid ning elavat arutelu tekitas eluaseme tagasirendiga seonduv.