Riigi riskiraha hakkab valitsema Tera Ventures

05.05.2017

Eesti Arengufond, selle investeerimisettevõte SmartCap ja Tera Ventures allkirjastasid 3. mail lepingu, mille kohaselt anti riigi otseinvesteeringute portfell ja jätkuinvesteeringuteks täiendava kapitali juhtimine üle erafondivalitsejale.

“Riik on otseinvestorina riskikapitali turul oma senise rolli täitnud ning aeg on liikuda uude etappi. Me jätkame riskikapitali pakkumist fondiinvestorina läbi KredExi hallatavate fondide, aidates kapitaliturgu mitmes erinevas arenguetapis päris algusfaasist kuni laienemiseni. Kuna kapitali kättesaadavus on alustavate ettevõtete arenguks kriitilise tähtsusega, siis on hea tõdeda, et Eesti riik sellesse ka mitmekülgselt panustab,” ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

“Riik on Eesti Arengufondi ja SmartCapi vahendusel aastatel 2007-2017 panustanud riskikapitali-investeeringutesse ligi 33 miljonit eurot. Nende vahendite abil on toimunud näiteks Fits.me, Vitalfieldsi ja GrabCADi areng ning müük. Üleantavas portfellis on 12 ettevõtet, nende seas rahvusvahelised edulood nagu Cleveron, Jobbatical, Lingvist, Monese ja Realeyes,“ lisas minister.

Euroopa Investeerimispanga määratud sõltumatu valikukomitee valis Eesti Arengufondi ja SmartCapi erafondivalitseja konkursi võitjaks Tera Ventures’i 2016. aasta detsembris.

“Konkursile järgnenud tehniliste läbirääkimiste etapp läks plaanipäraselt. Uus fond asutati vastavalt erafondivalitseja konkursi tingimustele ja Tera Ventures’i pakkumisele. Alates 3. maist juhib riigi olemasolevat otseinvesteeringute portfelli Tera Ventures meeskond, kes järgneva nelja kuni seitsme aasta jooksul teeb vajadusel jätkuinvesteeringuid ja otsib investeeringuteks väljumise võimalusi,” rääkis SmartCapi fondijuht Sille Pettai.

Aprillis registreeris Eesti Finantsinspektsioon uue investeerimisfondide seaduse alusel Tera Ventures’i fondi Eesti esimese usaldusfondina. Pettai sõnul on usaldusfondi tegevuse põhitingimused omased riskikapitaliturule ning Tera Ventures’i investeerimise ja riskide hajutamise põhimõtted järgivad Eesti Arengufondi varasemat investeerimispoliitikat. Tera Ventures investeerib loodud fondi ka ise täiendavat kapitali ning juhib seda turutingimustel. 

Reorganiseerimise järgmises etapis sõlmitakse kolmepoolne leping Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA KredEx ja Eesti Arengufondi vahel, mille kohaselt liiguvad Eesti Arengufondi ja SmartCapi senised investeerimistegevused täiemahuliselt SA KredEx organisatsiooni koosseisu. SmartCap jätkab investeerimistegevuse ümberkujundamist fondifondi mudelile kohaseks ning kavandab uusi investeeringuid kiirendifondidesse juba sel aastal.

KredExi juhataja Lehar Küti sõnul on Eesti taas samm lähemal hästi toimiva riskikapitalituru loomisele. “Euroopa Investeerimispank on avaldanud kiitust Eesti avaliku sektori tööle kohaliku riskikapitalituru arendamisel – see on tunnustus Eesti Arengufondile ja SmartCapi tööle ajal, mil turg oli varases arenemisjärgus ja riigipoolne panus oli hädavajalik investeeringuteks vajaliku keskkonna loomisel. Pikaajaline eesmärk on luua elujõuline riskikapitalturg, mille põhiraskust kannab erasektor,” rääkis ta. 

Eesti Arengufondi ja SmartCapi otseinvesteeringute portfelli üleandmisega erafondivalitsejale ning SmartCapi tõstmisega KredExi koosseisu lõpeb järjekordne etapp Eesti Arengufondi ja SmartCapi tegevuse ümberkorraldamisel. Varasemalt anti ümberkorralduste osana Arengufondi seiretegevus üle Riigikogu Kantselei juurde moodustatud Arenguseire Keskusele ja liideti Eesti idufirmade tugiüksus Startup Estonia KredExiga.