Paljulapselised pered saavad peagi taotleda toetust elamistingimuste parandamiseks

26.06.2008

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium töötas välja paljulapselistele peredele mõeldud eluasemetingimuste parandamise toetuse, taotlusi hakkab juba lähiajal vastu võtma sihtasutus Kredex.

„See, et paljulapselised pered, kes tahavad elada oma kodus, ei ole seni tuge saanud, on näidanud meie riigi arengujärku. Kodutoetus on esimene samm, et toetada nelja ja enama lapsega perekondade soovi võimaldada endale heas korras oma kodu. See on märk, et riik hoolib,“ ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Partsi sõnul on paljulapselised pered sellist abi kaua oodanud ning toetus on välja töötatud tihedas koostöös Eesti Lasterikaste Perede Liiduga. „Ma tahaksin väga loota, et ka kohalikud omavalitsused tulevad appi nii nõu kui ka omapoolse panusega,“ lausus Parts. „Toetuse ja omavalitsuste abiga soovime saavutada olukorra, kus ka sellises peres, kus lapsi on palju, oleks igal lapsel kui just mitte oma tuba, siis vähemalt oma isiklik nurgake.“

Kodutoetus on mõeldud peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19aastast (kaasa arvatud) last ja kelle kahe viimase aasta keskmine maksustatav sissetulek ühe pere liikme kohta on olnud väiksem kui 6000 krooni kuus. Ühekordset toetust saab taotleda eluaseme soetamiseks, ehitamiseks või rekonstrueerimiseks. Samuti saab taotleda abi eluasemelaenu põhiosa tagasimaksmiseks ja laenu omafinantseeringu leidmiseks, eluaseme tehnosüsteemide rajamiseks ning asendamiseks ja ehitusprojekti koostamiseks.

Toetust on võimalik saada 80 kuni 100 protsendi ulatuses kogu projekti maksumusest, seejuures sõltub toetuse määr perekonna maksustatavast sissetulekust ühe liikme kohta kahel viimasel aastal (tulu hulka ei arvestata vanemahüvitist). Sajaprotsendilist toetust saavad taotleda perekonnad, kelle sissetulek on vähem kui 2000 kuus krooni leibkonna liikme kohta, 90 protsenti projekti kuludest kaetakse, kui sissetulek pereliikme kohta jääb alla 4000 krooni kuus. Kui sissetulek on kuni 6000 krooni pereliikme kohta, võib taotleda 80 protsendi kulude katmist. Omaosaluse võib katta ka taotleja elukohajärgne kohalik omavalitsus.

Ühe projekti maksimaalne toetussumma on kuni 160 000 krooni, kaheksa ja enama lapsega pere puhul kuni 320 000 krooni.

Toetuse jagamiseks kuulutab sihtasutus Kredex juuli alguses välja avatud taotlusvooru.  Projekte toetuse saamiseks saab esitada septembri lõpuni.

Eesti eluasemevaldkonna arengukava aastateks 2008-2013 üks prioriteetseid eesmärke on muuta eluase kõigile Eesti elanikele kättesaadavaks. Valitsuskoalitsiooni leppega eraldati selleks 50 miljonit krooni aastas.