Pakkumiskutse projektijuhi leidmiseks

28.06.2006

SA KredEx viis läbi Eesti korterelamutele mõeldud konkursi „Muuda oma korterelamu energiasäästlikumaks“. Konkursi põhieesmärk on leida üks korterelamu Eestis, mis on valmis suurima energiasäästu saavutamise eesmärgil teostama oma majas komplekssed rekonstrueerimistööd. KredEx toetab konkursi võitnud korterelamus läbiviidavaid rekonstrueerimistöid BEEN projekti raames 1 miljoni krooniga. Tegemist on Eestis esmakordse projektiga, mis saab teoks BEEN (Baltic Energy Efficiency Network)projekti raames KredExi, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Korteriühistute Liidu, Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu, Tallinna Linnavalitsuse, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Saksamaa partnerite abiga. BEEN projekti finantseeritakse 75% ulatuses Euroopa Liidu projekti Interreg III B vahenditest. Seoses eelpooltooduga kuulub SA KredEx välja, Pakkumiskutse projektijuhi leidmiseks. Objekt:- korterelamu ( 5 kordne paneelelamu Õismäel) rekonstrueerimine- eelarve 5 miljonit krooni- töö algus august 2006 - eeldatav kestvus kuni 1 aasta Töö kirjeldus: - projekti juhtimine- suhtlemine projekteerijaga- suhtlemine korteriühistu esindajaga- pakkumiste korraldamine ja kooskõlastamine tellijaga- lepingute korraldamine ja kooskõlastamine tellijaga - tegema ehitusjärelvalvet vastavalt kehtivale Ehitusseadusele ja Ehituse omanikujärelvalve korrale. Kõik pakkumises osalejad esitavad oma kirjalikud pakkumised SA  KredExile, aadressil Pärnu mnt.  67B, Tallinn 10134 hiljemalt 17. juuliks 2006. Laekunud pakkumised vaatab läbi konkursi korraldajate poolt moodustatud komisjon. Pakkumise kohta saab täiendavat infot e-posti teel [email protected]

SA KredEx viis läbi Eesti korterelamutele mõeldud konkursi „Muuda oma korterelamu energiasäästlikumaks“. Konkursi põhieesmärk on leida üks korterelamu Eestis, mis on valmis suurima energiasäästu saavutamise eesmärgil teostama oma majas komplekssed rekonstrueerimistööd. KredEx toetab konkursi võitnud korterelamus läbiviidavaid rekonstrueerimistöid BEEN projekti raames 1 miljoni krooniga. Tegemist on Eestis esmakordse projektiga, mis saab teoks BEEN (Baltic Energy Efficiency Network)projekti raames KredExi, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Korteriühistute Liidu, Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu, Tallinna Linnavalitsuse, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Saksamaa partnerite abiga. BEEN projekti finantseeritakse 75% ulatuses Euroopa Liidu projekti Interreg III B vahenditest. Seoses eelpooltooduga kuulub SA KredEx välja, Pakkumiskutse projektijuhi leidmiseks. Objekt: - korterelamu ( 5 kordne paneelelamu Õismäel) rekonstrueerimine - eelarve 5 miljonit krooni - töö algus august 2006 - eeldatav kestvus kuni 1 aasta Töö kirjeldus: - projekti juhtimine - suhtlemine projekteerijaga - suhtlemine korteriühistu esindajaga - pakkumiste korraldamine ja kooskõlastamine tellijaga - lepingute korraldamine ja kooskõlastamine tellijaga - tegema ehitusjärelvalvet vastavalt kehtivale Ehitusseadusele ja Ehituse omanikujärelvalve korrale. Kõik pakkumises osalejad esitavad oma kirjalikud pakkumised SA KredExile, aadressil Pärnu mnt. 67B, Tallinn 10134 hiljemalt 17. juuliks 2006. Laekunud pakkumised vaatab läbi konkursi korraldajate poolt moodustatud komisjon. Pakkumise kohta saab täiendavat infot e-posti teel [email protected]