Omavalitsustel on võimalik suuremas mahus „tondilosse“ lammutada

26.09.2019

Kohalikud omavalitsused, kes soovivad lammutada kasutuskõlbmatuid hooneid, saavad senise 100 000 euro asemel küsida nüüd toetust enda soovi ja vajaduse järgi.

Pilt
Kasutusest väljalangenud hoone
Kasutusest väljalangenud hoone

Toetuse piirmäära kaotamine tuleneb toetuse taotlemise aktiivsuse langusest. Selle üheks põhjuseks on, et taotlejad piirkondadest, kus tühjenevate hoonete osakaal on suur, on jõudnud toetuse andmise praeguse piirmäära lähedale ega saa seetõttu enam toetust taotleda.

Lisaks laiendatakse toetuse objekte, et toetuse abil oleks võimalik lammutada ka kasutusest välja langenud ühiskondlikke hooneid ehk mitteelamuid, millele varem riigi poolt toetus polnud.

100 000 eurone piirmäär jääb edaspidi kehtima Tallinna ja Tartu linnale. Mõlemad linnad on rahaliselt võimekamad ning nendel on veel võimalik piirmäära ulatuses toetust saada. Samas on ka nende linnade kinnisvara väärtus kõrgem ning demograafiline olukord soodsam, mistõttu on nendel väiksem kasutusest välja langenud hoonete osakaal.

Selle aasta maikuu seisuga on toetust eraldatud 36 vallale ja linnale, et lammutada 73 hoonet, kogusummas 895 036 euro eest. Aktiivseimad taotlejad on olnud Sillamäe linn, Tallinna linn ning Koonga vald. Suurim toetus kogusummas 100 000 eurot on eraldatud Kohtla-Järve linnale, kus on ühtlasi ka kõrgem osaliselt või täielikult kasutusest välja langenud hoonete osakaal.

Riiklik toetus moodustab kuni 70% abikõlblike kulude maksumusest, millele lisandub kohaliku omavalitsuse omafinantseering 30%.