Omandireformi käigus tagastatud korterelamud saavad toetust

09.04.2008

KredEx tuletab meelde, et jätkuvalt on avatud taotluste vastuvõtu voor omandireformi käigus tagastatud korterelamute rekonstrueerimistöödele. Nimetatud sihtgrupile eraldati 2007. aastal toetusteks 15 miljonit krooni.

Tagastatud majade omanikud või korterelamutes moodustunud korteriühistud või korteriomanike ühisused saavad esitada rekonstrueerimistööde taotluse juba rekonstrueerimistöid planeerides. Toetuse väljamaksmine toimub peale tööde teostamist.

KredEx toetab korterelamutes teostatud piirde- ja kandekonstruktsioonide, elektri- ja küttesüsteemide ning gaasipaigaldiste rekonstrueerimis- ja renoveerimistöid. Tagastamatut toetust eraldatakse 20 % ulatuses alates 01.01.2007 teostatud tööde maksumusest.

Alates 2007.aasta septembrist on taotluste vastuvõtt olnud avatud. Kokku on esitatud 11 taotlust 1,1 miljonile kroonile.

Toetuste taotlemise täpsed tingimused ja taotluste vormid on kättesaadavad KredExi kodulehel.