Naistepäeva statistika! Naiste asutatud iduettevõtted kaasasid mullu rekordmahus investeeringuid

08.03.2020

Startup Estonia andmebaasi andmetel töötab Eesti iduettevõtetes kokku üle 6000 inimese ning neist 36% on naised. Eesti idufirmade asutajatest 15% on naised, kusjuures mitmed neist on asutanud mitu iduettevõtet. 

Startup Estonia juht Maarika Truu tõi välja, et möödunud aastal paistsid naiste asutatud iduettevõtted silma kaasatud investeeringute mahuga. “Kuigi naisasutajate osakaal on Eestis jätkuvalt võrdlemisi väike, kaasas kuus naiste poolt asutatud iduettevõtet suures mahus investeeringuid nii Eesti kui ka välismaa investoritelt,” sõnas Truu.

Möödunud aastal kaasas investeeringuid 71 Eesti iduettevõtet, nende seas kuus rahapaigutust oli tehtud naisasutajate ettevõtetesse. 

Rekordinvesteeringu kaasas naistest Mari Joller, kelle iduettevõte Snackable AI sai mullu Eesti ja välismaa investoritelt 1,27 miljonit eurot. Suuruselt teise investeeringu, 1,1 miljonit eurot kaasas Clanbeat, mida juhib Kadri Tuisk ning kolmandal kohal on Hedi Mardisoo asutatud Cachet, mis kaasas 300 tuhat eurot. Johanna-Mai Riismaa asutatud Zelos kaasas 2019. aastal 250 tuhat eurot,  FoodDocs, mida asutasid Katrin Liivat ja Karin Repp kaasas 200 tuhat eurot ning Mari-Ann Meigo Fonseca poolt asutatud Gelatex 120 tuhat eurot.

Märkimisväärne on samuti fakt, et tervelt 31% Eesti iduettevõtete naisasutajatest on magistri või doktorikraadiga. 

Eesti riikliku riskikapitalifondi valitseja SmartCapi juht Sille Pettai tõi välja, et Eesti naised on tõepoolest väga hea haridusega - ligi 80% õigusteaduskonna ja 60% majandusteaduskonna lõpetajatest on naised. Samas kõigest 9% iduettevõtetes töötavatest naistest töötavad täna juhtimisega seotud ametikohtadel, meestest on aga sektoris juhtivatel ametikohtadel 14%. “Juhtivatele  ametikohtadele jõuab kahjuks täna veel liiga vähe naisi. Vaatamata väga heale haridusele kaovad naised teel karjääri tippu justkui ära. Ilmselt tuleb vahele pereloomine, mis ei tohiks olla tänapäeval enam piduriks, pigem oleks vaja naiste enesekindlust säilitada ja ambitsiooni hõõgumas hoida,” sõnas Pettai.

Startup Estonia statistika näitab, et ettevõtlikke noorte naiste osakaal on Eestis jõudsalt kasvamas - 26% naisasutajatest on vanusegrupis kuni 30 aastat, 15%  naisasutajatest on vanusegrupis 31-40 ja 17% vanusegrupis 41-50. “Eesti noored naised on julged ja ambitsioonikad ning julgevad algatada asju ja võtta riske. Mul on isiklikult väga hea meel, et meil on peale kasvamas uus ettevõtlike noorte naiste põlvkond ning Eestis on ka mitmeid noortele tüdrukutele suunatud ettevõtlikkust arendavaid programme,” lisas Maarika Truu.

Eesti noortel naistel on suured ambitsioonid, kuid kasutamata potentsiaal peitub Truu ja Pettai sõnul ka vanemates naistes, kes on küll haritud ja targad, kuid kel napib julgust, et võtta ettevõtlusega seotud riske. “Kui naisel on kapitali, siis pigem näeb teda raha paigutamas madalama riskiga investeeringutesse, näiteks  kinnisvarasse. Riskikapitali maailm on jätkuvalt väga meestekeskne ning kogu maailmas on riskikapitalifondide partneritest vaid 9% naised. Samas järjest enam levib arusaam, et naiselik maailmavaade loob nii investeerimismaailmas kui ka idusektoris suure väärtuse,” lisas SmartCapi juht Sille Pettai.