Mustamäel asuv korterelamu investeerib renoveerimisse 2,1 mln eurot

11.05.2012

KredEx eraldas eile tehtud otsusega rekonstrueerimistoetuse Tallinnas Sõpruse pst 202 asuvale korterelamule. Korterelamu saab KredExilt 35% rekonstrueerimistoetuse 737 695 euro ulatuses, maja eeldatav koguinvesteering renoveerimisse on 2 107 700 eurot.

Toetuse abil soojustatakse korterelamu fassaad ja katus, vahetatakse välja aknad, renoveeritakse küttesüsteem ning ehitatakse välja soojustagastusega ventilatsioonisüsteem.

Sõpruse 202 KÜ juhatuse liikme Anvar Kima sõnul annab eelkõige just 35% toetuse kasutamine võimaluse korterelamu selliselt renoveerida, et lisaks hea sisekliima saavutamisele ja olulisele energiasäästule ei suurene elanike maksukoormus: “Kindlasti tuleb plaane tehes varuda kannatust ja aega ning küsida nõu KredExist, samuti aitavad pankade kliendihaldurid. Kutsun ka teisi korteriühistuid üles tõsiselt kaaluma kompleksset renoveerimist, sest soodsamaid tingimusi ei pruugi edaspidi tulla,“ ütles Kima.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni toetuste halduri Lauri Suu sõnul on tegemist kõige suurema korterelamule eraldatud rekonstrueerimistoetusega. „Viimasel ajal on korterelamute huvi rekonstrueerimistoetuse vastu suurenenud. Kasvanud on 25 ja 35 protsendi suuruse toetuse taotlejate osakaal, mis näitab, et ühistud võtavad ette suuremaid renoveerimisprojekte,“ ütles Suu.

Rekonstrueerimistoetust saab taotleda alates 30. septembrist 2010 ning tänaseks on toetus eraldatud 300 korterelamule 9,5 mln euro ulatuses.

KredExist saab taotleda rekonstrueerimistoetust 35%, 25% ja 15% ulatuses. Toetus on mõeldud eelkõige KredExi soodusintressiga pikaajalise korterelamute renoveerimislaenu juurde, et vähendada nõutud omafinantseeringu osakaalu, kuid toetust võib kombineerida ka omavahenditega.

Toetuse piirmäärad sõltuvad korterelamu rekonstrueerimise komplekssuse tasemest.

35% toetuse saamiseks peab toetust taotlev korterelamu rekonstrueerima küttesüsteemi lokaalselt reguleeritavaks, paigaldama radiaatoritele küttekulude jaoturid, soojustama ja rekonstrueerima fassaadi osaliselt või täies mahus, soojustama ja rekonstrueerima katuse, vahetama kõik aknad energiasäästlike akende vastu, paigaldama soojatagastusega ventilatsioonisüsteemi, täitma energiaauditis toodud soovitused ja programmi „Korterelamu renoveerimislaen“ nõuded  ja saavutama rekonstrueerimisega vähemalt 50% energiasäästu soojusenergia tarbimiselt ning saavutama energiamärgise klassi C.

25% toetuse saamiseks peab toetuse taotleja rekonstrueerima küttesüsteemi lokaalselt reguleeritavaks, paigaldama radiaatoritele küttekulude jaoturid, soojustama ja rekonstrueerima fassaadi osaliselt või täies mahus, soojustama ja rekonstrueerima katuse, vahetama kõik aknad energiasäästlike akende vastu, mida eelnevalt vahetatud ei ole ja saavutama rekonstrueerimisega vähemalt 40% energiasäästu soojusenergia tarbimiselt ning energiamärgise klassi D.

15% toetuse saamiseks peab toetust taotlev korterelamu saavutama energiasäästu kuni 2000 m2 suletud netopinnaga korterelamus vähemalt 20%, üle 2000 m2 korterelamus vähemalt 30%, täitma energiaauditis toodud soovitused ja programmi „Korterelamu renoveerimislaen“ nõuded.

Rekonstrueerimistööde teostamisega tuleb hoones tagada sisekliima vastavus nõuetele ning korterelamu peab saavutama vähemalt energiamärgise klassi E.

KredExi renoveerimislaenu taotlev korterelamu saab esitada toetuse taotluse koos laenutaotlusegaSwedbank´i või SEB Panka. Korterelamud, mis kasutavad renoveerimisel ainult omavahendeid või korterelamud, kes ei kuulu KredExi korterelamu renoveerimislaenu sihtgruppi ning kasutavad muud panga renoveerimislaenu, saavad esitada toetuse taotluse koos lisadokumentidega KredExile.

Toetuse ja laenu täpsed tingimused on saadaval KredExi kodulehel http://www.kredex.ee.

Korterelamute toetamiseks kasutatakse vahendeid, mis saadakse Eesti riigi kasutamata saastekvootide müügist Luksemburgi Hertsogiriigile. Toetustaotlusi saab esitada kuni vahendite ammendumiseni või 30. novembrini 2012.a.

KredEx on riigile kuuluv finantsasutus, mis aitab parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandab krediidiriske ja võimaldab inimestel rajada või renoveerida oma kodu.

Lisainfo:

Tarmo Seliste                                                                                                      
Kommunikatsioonispetsialist                                                                                                         
KredEx                                                                                                                                                
667 4116