Minister Sutt: haridusinnovatsioon vajab senisest suuremat tähelepanu

31.03.2021

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Kredex allkirjastasid koostöölepingu, et aidata kaasa haridusvaldkonna idufirmade (nn edtech ettevõttete) kasvukeskkonna arendamisele ning toetada seeläbi uuenduslike haridusteenuste väljatöötamist, millel on suur potentsiaal saada Eesti hariduse edulugudeks. 

Pilt
MKM
MKM

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et edtech ettevõtetel on äärmiselt oluline roll haridusinnovatsiooni edendamisel, mida saab edukalt müüa ka Eestist väljapoole. “Meil on kahtlemata väga palju tublisid ettevõtjaid, kelle ideed ei ole siiani veel saanud piisavalt head kasvulava. Tahame luua edtech sektorile toetava ökosüsteemi, kus oma haridusteenuseid arendada ning mõistagi ka eksportida,” ütles Sutt.

 Minister Sutt märkis, et tegemist on olulise sammuga, et luua Eestisse soodne kasvukeskkond konkurentsivõimelistele edtech ettevõtetele. “Meie eesmärk on aidata kaasa haridusinnovatsiooni laienemisele nii Eestis kui väljaspool, arendada teaduspõhisemat edtech sektori ökosüsteemi ja suurendada teadlikkust haridustehnoloogilistest võimalustest. Juba täna luuakse Eestis maailma tippklassi hariduslahendusi, aga tugevam ettevõtlussektori ja teadusasutuste kaasatus aitaks seda kindlasti võimendada,” ütles Sutt.

Startup Estonia haridusvaldkonna projektijuht Inga Kõue tõi välja, et möödunud aastal tegutses Eestis 43 haridustehnoloogia ettevõtet kogukäibega 6,8 miljonit, mis maksid riigile kokku 3,45 miljonit eurot makse ja andsid tööd 147 inimesele. “Väljakutseid, mida tehnoloogia abil haridussektoris võimalik lahendada, on mitmeid, kuid alustada sooviksime sellest, et Eesti haridustehnoloogia ettevõtetel oleks võimalik kodumaal läbi lüüa ja kliente leida. Eesti ettevõtetele tuleb luua võimalused toodete ja teenuste ekspordiks ja laienemiseks uutele turgudele. Sektori arengut peavad toetama ka regulatsioonid, mis soodustaks turuplatsi tekkimist ning toodete ja teenuste eksporti,” ütles Kõue. 

Valdkonna arengule aitab kaasa ka Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet, kellega koostöös viiakse ellu erinevaid tegevusi haridus- ja noortevaldkonna idufirmade tekke ja kasvu soodustamiseks.

Peamine kontaktpunkt edtech iduettevõtetele saab olema eelmise aasta lõpus loodud valdkonna esindusorganisatsioon EdTech Estonia, mis koostöös Startup Estonia ja Haridus- ja Noorteametiga pakub valdkonna ettevõtetele kasvu kiirendavaid teenuseid, toetades neid muuhulgas ka rahvusvahelisel võrgustumisel ning ekspordivalmiduse tekkimisel. Samuti hakatakse pakkuma haridusinnovatsiooni koosloome programmi, mille eesmärk on koostöös haridusteadlastega kiirendada esmaste prototüüpide jõudmist lõpptarbijale sobivate lahendusteni. 

Haridus- ja Noorteameti (Harno) innovatsiooni ja koostöö osakonna projektijuhi Aivar Hiio sõnul toetuvad õpetajad paljuski oma töös välismaistele ja ingliskeelsetele lahendustele. "Harno tegeleb koos heade partneritega juba paar aastat aktiivselt sellega, et luua soodne keskkond ka kodumaiste lahenduste arendamiseks. Ühtlasi püüame leida viisi, kuidas ressurss viia õpetajate ja õpilaste tasandile, et neil oleks vajalikke digilahenduste litsentse võimalik turuplatsil ise soetada,“ märkis Hiio.

Tegevuskava elluviimiseks ning 2019. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi toega käivitatud haridusvaldkonna idufirmade arendusprogrammi jätkamiseks eraldab Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Kredexile 150 000 eurot. Tegevuskava viiakse ellu aastatel 2021-2022, et toetada haridussektori jätkuvat arengut ning tagada vajalik lisatugi haridusvaldkonna ettevõtetele distantsõppe lahenduste pakkumisel.